ไม่พบผลการค้นหา
'ศรีสุวรรณ' ร้อง 'สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน-กกต.' ยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ ตีความปม 8 ปี นายกฯ ส่อแววขัดรัฐธรรมนูญ

วันที่ 5 ส.ค. 2565 ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็นขอให้มีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความ กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สามารถดำรงตำแหน่งเกิน 8 ปี ซึ่งจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

ศรีสุวรรณ ระบุว่า ขณะนี้สังคมสังคมไทยมีข้อถกเถียงในการดำรงตำแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะครบวาระ 8 ปี ในวันที่ 23 ส.ค. 2565 ที่จะถึงนี้ ซึ่งการขึ้นดำรงตำแหน่งนั้น ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก วันที่ 12 ส.ค. 2560 ตามรัฐธรรมนูญฉบับบชั่วคราว 2557 และครั้งที่ 2 คือ วันที่ 9 มิ.ย. 2562 ตามรัฐธรรมนูญ 2560 

ศรีสุวรรณ ระบุเพิ่มเติมว่า จากประเด็นดังกล่าว ทำให้มีความเห็นทางกฎหมายแตกต่างกันเป็น 3 ประเด็น คือ

1.ไม่มีบทยกเว้นมาตรา 158 วรรค 4 และสามารถอยู่ถึงวันที่ 24 ส.ค. 2565 เท่านั้น เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจทางการเมือง 

2.สามารถอยู่ได้ถึงปี 2570 เนื่องจากหลักกฎหมายทั่วไป และหลักนิติธรรม ไม่บังคับใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นโทษแก่บุคคล ถ้าจะบังคับต้องบัญญัติไว้ให้ชัดเจน คือสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ เพราะรัฐธรรมนูญปี 2560 มีผลบังคับใช้ตอนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ในปี 2562 จึงไม่คิดย้อนหลัง

3.มีกรอบระยะเวลาดำรงตำแหน่งถึงปี 2568 เพราะ มาตรา 158 มีผลประกาศใช้ในปี 2560 จึงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

โดยที่ทั้ง 3 ความเห็นนี้ ศรีสุวรรณ เสริมว่า มีเหตุผลทางกฎหมายมารองรับ และยังไม่สามารถระบุได้ว่าความคิดเห็นใดถูกต้อง จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงการเสนอความเห็นเพื่อให้พิจารณายื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และหาข้อยุติ 

นอกจากนี้ ศรีสุวรรณ ยังได้ไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ตรวจสอบในกรณีเดียวกันนี้ ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 170 วรรค 4 อีกด้วย