ไม่พบผลการค้นหา
เชียงใหม่ขึ้นอันดับ 1 ของโลก เมืองที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูงที่สุด 3 วันติดต่อกัน หลังหมอกควันจากไฟป่าสะสม ด้านภาครัฐย้ำประชาชนงดออกนอกอาคาร งดอยู่ในที่โล่งแจ้ง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องออกนอกบ้านและอาคาร

วันที่ 14 มี.ค. 2563 ข้อมูลจากเว็บไซต์ Airvisual ที่ใช้รายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลกพบว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นอันดับ 1 เมืองที่มีคุณภาพอากาศเลวร้ายที่สุดเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดย เช้านี้เมื่อเวลา 09.00 น. พบว่า ค่าPM 2.5 ของตัวเมืองเชียงใหม่พุ่งสูงถึง 266.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 317 US AQI

14-3-2563 11-02-30.jpg

ขณะที่ค่ามลพิษของเว็บไซต์ CMU CCDC หรือ ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Climate Change Data Center Chiang Mai University) รายงานสถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ เช้านี้เมื่อเวลา 09.00 น.ข้อมูลรายชั่วโมงพบว่า ที่ข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดค่าPM 2.5 ได้สูงถึง 438 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ด้านข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษรายงานว่าค่า PM2.5 ในตัวเมืองเชียงใหม่วัดได้ 127, 126 และ124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อนจากดาวเทียมเวียร์ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าวันนี้ พบว่ามีจำนวน 199 จุด ซึ่งลดลงจากเมื่อวานนี้เกิดขึ้นสูงถึง 683 จุด เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 79 จุด ป่าอนุรักษ์ 11 จุด และพื้นที่เกษตรอีก 9 จุด ลุกลามจากจุดเดิมรอบบ่ายวานนี้ 16 จุด โดยพบมากที่สุดในอำเภออมก๋อย 38 จุด รองลงมาคืออำเภอพร้าว 31 จุด เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเร่งระดมกำลังเข้าดับไฟในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

14-3-2563 11-04-03.jpg


นอกจากนี้ยังมีการตรวจพบกลุ่มหมอกควันหนาแน่นมากและหนาแน่นปานกลางปกคลุมเหนืออนุภูมิภาคแม่โขง สอดคล้องกับจุดความร้อนจำนวนมากในพื้นที่ประเทศไทยที่อยู่เหนือพื้นที่ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคเหนือ ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือพัดหมอกควันจากประเทศเมียนมา และด้านตะวันตกของประเทศไทย ไปสะสมในภาคเหนือตอนบน อากาศยกตัวได้น้อยในช่วงค่ำต่อเนื่องถึงเช้า เมื่อเกิดไฟป่าและการเผาในช่วงกลางคืน จึงทำให้ฝุ่นละอองสะสมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ ทำให้เกิดการสะสมของหมอกควันมากขึ้น

ด้านนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศปฏิบัติการ Set Zero โดยเป็นการระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนสนธิกำลังเข้าดับไฟป่าในพื้นที่ที่มีไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งบางพื้นที่สามารถดับได้ แต่บางพื้นที่ไม่สามารถเข้าดับไฟได้ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีความลาดชัน ยากต่อการเข้าถึง จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งได้ฝากความห่วงใยและให้กำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนเสียสละ เพราะเป็นการทำงานที่หนักท่ามกลางความร้อน ความเหน็ดเหนื่อย และอันตรายมากมาย และหากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติม จะเร่งจัดสรรเข้าให้แต่ละพื้นที่อย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมและออกกำลังกายกลางแจ้ง และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเมื่อออกนอกบ้าน หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

หมอกควันเชียงใหม่.jpg


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกหนังสือเรื่อง ขอให้เร่งรัดการควบคุมการเผาและไฟป่าในทุกพื้นที่ ซึ่งได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด เร่งรัดดำเนินการประสานงานและจัดส่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการบูรณาการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการควบคุมสถานการณ์ ดับไฟ และแก้ไขปัญหาการผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควัน เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินมาตรการและการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยใช้จำนวนจุดความร้อนจากดาวเทียม Suomi NPP ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารเทศ (องค์การมหาชน) เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ร่วมกับข้อมูลคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ

สำหรับจังหวัดชายแดน ขอให้เร่งประสานประเทศเพื่อนบ้านระดับพื้นที่ตามแนวชายแดนในการลดและควบคุมการเผาอย่างเร่งด่วน ควบคู่ไปกับการดำเนินงานร่วมกับกองทัพภาค ทั้งการควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่และในประเทศเพื่อนบ้านจัดทำแผนเผชิญเหตุและเร่งดำเนินการตามแผนสำหรับกรณีการเพิ่มสูงขึ้นของจุดความร้อนในพื้นที่ และให้รายงานผลการปฏิบัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย

หมอกควันเชียงใหม่.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง