ไม่พบผลการค้นหา
รัฐบาลเชิญชวน ผู้กู้ยืม กยศ. เข้าร่วม 'มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม' ตามสถานที่ที่กำหนดตลอดเดือน ก.ค. 67 เผยมียอดผู้กู้ยืมที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 67,194 ราย

รัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าลงพื้นที่เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืม จำนวน 23 จังหวัด ในเดือนกรกฎาคม 2567 ภายในงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” โดยผู้กู้ยืมที่มาทำสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้จะได้ขยายเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 100% เมื่อชำระเสร็จสิ้นตามสัญญาเมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้นกองทุนฯ จะให้ส่วนลดเบี้ยปรับเดิมที่ตั้งพักไว้ทั้งหมด 100% และปลดภาระผู้ค้ำประกันทันทีหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

นายคารม กล่าวว่า กองทุนฯ มีกำหนดการลงพื้นที่ เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืม ดังนี้  

- จังหวัดลพบุรี วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายพระนารายณ์มหาราช 

- จังหวัดสงขลา วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

- จังหวัดนนทบุรี วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- จังหวัดนราธิวาส วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

- จังหวัดนครปฐม วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

- จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง 

- จังหวัดชุมพร วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูทีค โฮเทล

- จังหวัดหนองคาย วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า 

- จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์

- จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ 

- จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมศรีนครลำดวน 

- จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมทวินโลตัส

- จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27 กรกฎาคม 2567 ณ อุบล ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบล

- จังหวัดลำปาง วันที่ 29 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- จังหวัดลำพูน วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ณ เซ็นทรัลนครราชสีมา

“จากการที่กองทุนฯ ได้เปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จำนวน 67,194 ราย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วม“มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ตามสถานที่จังหวัดต่าง ๆ โดยสามารถติดตามกำหนดการลงพื้นที่จากทางหน้าเว็บไชต์ กยศ. www.studentloan.or.th ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้กู้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ รวมถึงลดกระบวนการดำเนินคดี/บังคับคดี และทำให้มีเงินหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา รุ่นน้องต่อไป” นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าววันนี้ (11 กรกฎาคม 2567)