ไม่พบผลการค้นหา
'พรหมินทร์' ถกประเด็นสำคัญผู้เชี่ยวชาญ World Bank แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเติบโตต่ำลง ทุกประเทศจึงควรกระตุ้นการลงทุน และดำเนินนโยบายที่จับต้องได้ เห็นผลสำเร็จ

วันที่ 9 ก.พ. 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ และศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พบหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การธนาคารโลก (World Bank) M. Ayhan Kose Deputy Chief Economist of the World Bank Group, Fabrizio Zarcone Country Manager for Thailand, Lars Christian Moller Manager of Macroeconomics, Trade, and Investment ของภูมิภาค East Asia and Pacific ซึ่งเดินทางมาเพื่อหารือกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ 

โดยในการหารือนั้น ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยถึงความร่วมมือระหว่างกัน ท่ามกลางกระแสโลก ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกมีแนวโน้มต่ำลง ซึ่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมพร้อมรองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงการพยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเป็นปัจจัยที่สำคัญ ดังที่ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ดำเนินแนวทางการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง 

AMP_2685.jpg

พร้อมกันนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการลงทุนให้เกิดขึ้นในไทย Ease of Doing Business ไทยยังคงสนับสนุนอะไรได้อีกบ้างเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศ และประเด็นที่ WB พร้อมให้การสนับสนุน รวมทั้งได้หารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และทรัพยากรมนุษย์

โดยทั้งสองฝ่ายต่างเชื่อมั่นว่าประเด็นสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะนี้ให้เติบโตพ้นภาวะชะลอตัวคือนโยบายที่น่าเชื่อถือ ปฏิบัติได้จริง และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคม