ไม่พบผลการค้นหา
รัฐบาลดัน พ.ร.บ.งบฯกลางปี 61 วงเงิน 1.5 แสนล้าน เข้า สนช. จ่อโหวตผ่าน 3 วาระรวดฉลุย 22 มี.ค.นี้ อัดฉีดกองทุนประชารัฐ ปลุกเศรษฐกิจฐานราก ขณะที่ กระทรวงมหาดไทยได้งบฯมากสุด 3.1 หมื่นล้าน เจ้าภาพหลักดันโครงการประชารัฐ พบยอดรวม 3ปี รัฐบาล คสช.ของบฯกลางพุ่งกว่า 4 แสนล้านบาท

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ในที่ประชุม สนช.วันที่ 22 มี.ค. โดยงบประมาณดังกล่าวนี้เป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็นจำนวนไม่เกิน 1.003 แสนล้านบาท และเพื่อชดใช้เงินคงคลัง เป็นจำนวน 4.9 หมื่นล้านบาท อีกทั้งเป็นการจ่ายเงินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สำหรับรักษาทิศทางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน จึงต้องเตรียมงบประมาณไว้สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร  

สำหรับวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมมีจำนวนทั้งสิ้น 1.5 แสนล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1.งบกลาง จำนวน 4.6 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.07  

2.งบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 4.9 หมื่นล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.09 และ 3.งบรายจ่ายตามกระทรวง 9.5 หมื่นล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.84 ของทั้งหมด

หว่าน 4.6 หมื่นล้านปลุกรากหญ้า

ส่วนกระทรวงและหน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบฯ จำนวนมาก และน่าสนใจ คือ งบกลาง ในความควบคุมของสำนักงานงบประมาณ ให้ตั้งเป็นจำนวน 4.6 พันล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน 

ส่วนกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ตั้งงบฯ 3.4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 2 หมื่นล้านบาท ขณะที่กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตั้งงบฯ จำนวน 1.38 หมื่นล้านบาท โดยงบฯจำนวนนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการต่อยอดจากงบฯที่เคยตั้งไว้เมื่อปี 2560 ที่วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท 

มท.ได้งบฯมากสุด คาดผลักดัน 'ประชารัฐ-ไทยนิยมยั่งยืน'

ขณะที่กระทรวงมหาดไทย ถือเป็นกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุด ด้วยวงเงิน 3.1 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2 หมื่นล้านบาท กรมการปกครอง 2.5 พันล้านบาท กรมการพัฒนาชุมชน 9.3 พันล้านบาท โดยรายละเอียดของงบประมาณนั้นไม่ได้กำหนดชัดเจน แต่ระบุเพียงแผนงานและยุทธศาสตร์  ซึ่งงบฯ ในส่วนนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเตรียมนำไปใช้กับ โครงการสานพลังประชารัฐ ที่ กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลัก ในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ที่มีบุคลากร ประจำอยู่ทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้รับแจ้งอีกว่า ทางกรมมีแนวทางจะกระจาย พัฒนากร ไปทั่วทุกตำบล อีกหลายพันแห่ง โดยขณะนี้มีการเรียกบรรจุตำแหน่งพัฒนากรตามบัญชีปี 2559 ไปแล้วกว่า 720 ตำแหน่ง  

สนช.จัดให้ตั้ง กมธ.เต็มสภาผ่าน 3 วาระรวดแน่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม สนช. วันที่ 22 มี.ค. จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยตั้งกรรมาธิการเต็มสภาเพื่อพิจารณา 3 วาระรวดให้เสร็จในวันเดียว และเมื่อกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบแล้วก็จะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

3 ปี รัฐบาล คสช.ของบฯกลางพุ่ง 4 แสนล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 3 ปี 10 เดือน ภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาล คสช. ที่มีการของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกลางปี รวมแล้วกว่า 4 แสนล้านบาท ไล่ตั้งแต่ปี 2559 จำนวน 5.6 หมื่นล้านบาท ปี 2560 จำนวน 1.9 แสนล้านบาท และล่าสุดปี 2561 จำนวน 1.5 แสนล้านบาท  ขณะเดียวกัน รัฐบาลคสช. เคยยืนยันมาตลอดว่า จะคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด ซึ่งการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมกลางปี 2561 ยังถูกมองว่าเป็นการเตรียมการรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือน ก.พ. 2562 ผ่านการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงมหาดไทย

อ่านเพิ่มเติม