ไม่พบผลการค้นหา
สมาชิก 'พรรคเกียน' สวมชุดนักรบในฝัน ร่วมการประชุมใหญ่ แต่องค์ประชุมไม่ครบ 250 คน จึงปรับมาเป็นการประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคแทน 'บก.ลายจุด' เป็นหัวหน้าพรรค

พรรคเกียน จัดการประชุมพรรค เพื่อเลือกหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค ก่อนเข้าสู่การประชุมสมาชิกพรรคทยอยเดินทางเข้าร่วม ส่วนใหญ่เลือกสวมชุดคอสเพลย์ หรือบางคนเลือกสวมชุดแฟนซี ตามการนัดหมายของนายสมบัติ บุญงามอนงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค บรรยากาศจึงเป็นไปอย่างสนุกสนาน สมาชิกร่วมถ่ายรูปกับนายสมบัติ ก่อนเข้าสู่การประชุม 

เมื่อเริ่มการประชุม นายสมบัติ บุญงามอนงค์ และนายเดชรัต สุขกำเนิด เป็นผู้นำการอภิปราย โดยนำเสนอนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติของพรรค หรือที่เรียกว่า 'Think Tank' เช่น ด้านสังคม ด้านการศึกษา รวมถึงการออกแบบนโยบาย ที่มาจากภาคประชาสังคมเป็นผู้คิด

พรรคเกียน.jpg

จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ เลือกกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุม มีมติเลือกนายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก. ลายจุด เป็นหัวหน้าพรรค, นายสมจิตร์ แบร์จีเยส์ เป็นรองหัวหน้าพรรค, นายศักดิ์ดา ต้นประทุมวงษ์ เป็นรองหัวหน้าพรรค, นายทิรัตน์ ผลินกูล เป็นเลขาธิการพรรค, นายพิสิทธิ์ เอี้ยวรัตนวดี เป็นนายทะเบียนพรรค, นายฏายิน เพชรรัตน์ เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์พรรค

นายสมบัติ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นไม่ทันก่อนการเลือกตั้ง จะไม่ส่งผู้สมัครลงแต่จะเปิดเวทีเพื่อสะท้อนนโยบายคู่ขนานไปกับเวทีปราศรัยต่างๆ โดยไม่ปิดกั้นพรรคการเมือง ที่จะหยิบนโยบายของเกียนไปต่อยอด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

ขณะเดียวกันเห็นว่าการเลือกตั้งต้องเสรีและเป็นธรรมผู้มีอำนาจต้องเปิดโอกาสให้ทุกพรรคการเมืองสามารถนำเสนอนโยบายได้อย่างเท่าเทียม รวมถึง หากมีองค์กรต่างๆประสงค์จะเข้ามาสังเกตการเลือกตั้งผู้ถืออำนาจรัฐไม่ควรปิดการ เพราะจะทำให้การเลือกตั้งได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้น 

แต่อย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ องค์ประชุมไม่ครบตามกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดให้การประชุมใหญ่ของพรรคต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 250 คน ที่ประชุม จึงปรับให้ การประชุมวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารชุดชั่วคราว ก่อนจะนัดประชุมใหญ่อีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคม 

สำหรับภาคเกียน ได้กำหนดนโยบายพรรคไว้ในข้อบังคับพรรคโดยระบุว่าเน้นการเปิดโอกาสเพื่อให้เกิดการถกเถียงในวงกว้างเพื่อให้เห็นปัญหาในส่วนที่เป็นรากของปัญหา เพื่อสร้างแนวทางการแก้ไขหรือแนวทางในการพัฒนาโดยรวบรวมไว้ในถังความคิดเพื่อนำไปใช้หรือเสนอสู่สังคม