ไม่พบผลการค้นหา
ชาวบ้านรอบเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร และภาคประชาสังคม เรียกร้อง ป.ป.ช. ชี้แจงความคืบหน้า 19 ประเด็น หลังร้องเรียนมากกว่า 2 ปี ไม่คืบหน้า ย้ำมีกฎหมายปกติตรวจสอบได้มากกว่า มาตรา 44 แต่ไม่ดำเนินการ

ตัวแทนชาวบ้านรอบเหมืองแร่ทองคำ และภาคประชาสังคม จากกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ยื่นหนังสือถึง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ติดตาม และชี้แจงการตรวจสอบ 19 ประเด็น ที่เคยยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำใน จังหวัดพิจิตร เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน

นางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ ตัวแทนชาวบ้าน ระบุว่า ที่ผ่านมาเคยยื่นร้องเรียนให้ตรวจสอบ ตั้งแต่สมัยนายวิชา มหาคุณ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานคณะอนุกรรมการสอบสวน และหลังจากนายวิชา ไม่ได้เป็นกรรมการแล้ว ทำให้ขณะนี้ยังไม่เห็นความคืบหน้า 

พร้อมตั้งข้อสังเกต เหตุใดกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่ดำเนินการพิสูจน์ข้อเท็จตริงตามกฎหมายปกติ แต่ใช้มาตรา 44 ดำเนินการ ระงับกิจการชั่วคราว เพียงเพื่อตรวจสอบผลกระทบด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯ ยังได้เรียกร้องให้ตรวจสอบประเด็นสินบนข้ามชาติ ที่ ป.ป.ช. อยู่ระหว่างสอบสวน ว่ามีข้าราชการไทย เกี่ยวข้องกับการให้ใบอนุญาตสัมปทาน กับบริษัทเหมืองแร่ทองคำแห่งหนึ่งของไทยด้วยหรือไม่


รายงานโดย : นิติทัศน์ ถาวรกูล