ไม่พบผลการค้นหา
การบินไทย พร้อมทำการบินเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซากา ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันนี้ (14 ก.ย.61) หลังจากท่าอากาศยานคันไซเริ่มเปิดให้บริการ

เรืออากาศเอก ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า หลังจากที่ท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ได้รับผลกระทบจากพายุเชบีอย่างหนักจนต้องปิดให้บริการชั่วคราว เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา เบื้องต้นท่าอากาศยานคันไซจึงได้ประกาศให้บริการเฉพาะทางฝั่งใต้ของสนามบิน ระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน 2561 เนื่องจากสามารถรองรับเที่ยวบินได้จำนวนจำกัด ซึ่งบริษัท การบินไทยฯ ได้รับอนุญาตให้ทำการบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-โอซากา ดังนี้

เที่ยวบินที่ทำการบินทุกวันตามปกติ

  • เที่ยวบินที่ ทีจี 672 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 08.25 น. 

ถึงท่าอากาศยานคันไซ เวลา 15.55 น. (เวลาท้องถิ่น)

  • เที่ยวบินที่ ทีจี 673 ออกจากท่าอากาศยานคันไซ เวลา 17.35 น. (เวลาท้องถิ่น) 

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 21.25 น.

เที่ยวบินที่ทำการบินวันเว้นวันจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2561

  • เที่ยวบินที่ ทีจี 622 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 23.30 น. 

ถึงท่าอากาศยานคันไซ เวลา 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น (เวลาท้องถิ่น)

ทำการบินวันที่ 14, 16, 18 กันยายน 2561

  • เที่ยวบินที่ ทีจี 623 ออกจากท่าอากาศยานคันไซ เวลา 11.45 น. (เวลาท้องถิ่น) 

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 15.35 น. ทำการบินวันที่ 15, 17, 19 กันยายน 2561

เนื่องจากท่าอากาศยานคันไซเปิดให้บริการเฉพาะบางส่วนและอนุญาตให้สายการบินต่างๆ เปิดให้บริการเคาน์เตอร์เช็คอินได้น้อยลง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีผู้โดยสารหนาแน่นบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเช็คอินที่ท่าอากาศยานคันไซ ผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินออนไลน์ตั้งแต่เวลา 24 ชั่วโมง จนถึง 1 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาเครื่องบินออก ได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com และแอปพลิเคชัน THAI Mobile บนระบบ iOS และ Android 

สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังท่าอากาศยานคันไซ ขอความกรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางก่อนเที่ยวบินออกประมาณ 3 ชั่วโมง เนื่องจากการเดินทางมายังท่าอากาศยานคันไซจะต้องข้ามสะพานเชื่อมจากเมืองอิซูมิซาโนะ โดยท่าอากาศยานคันไซมีประกาศอนุญาตให้เฉพาะรถโค้ชที่ทางท่าอากาศยานคันไซได้จัดเตรียมไว้ และรถลีมูซีนรับส่งสนามบิน (Airport limousine bus) ใช้สะพานดังกล่าวเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก โดยขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซากา ที่ระบุวันเดินทางระหว่างวันที่ 3-20 กันยายน 2561 ซึ่งผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินเป็นเส้นทางอื่นภายในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นจุดบินของการบินไทย ได้แก่ โตเกียว (ท่าอากาศยานนาริตะ/ฮาเนดะ) นาโกยา ฟุกุโอกะ ซัปโปโร โดยจะสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 หรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์พิเศษชั่วคราว เพื่อดูแลผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร เส้นทางกรุงเทพฯ-โอซากา ติดต่อได้ที่หมายเลข โทร. 0-2356-1166 และที่ญี่ปุ่น (Japan Call Center) หมายเลข 0570-064-015‬ ขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-โอซากา ประเทศญี่ปุ่น ติดตามข่าวสาร หรือตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :