ไม่พบผลการค้นหา
ภาคประชาชนผิดหวัง หลัง ครม.ไม่เห็นชอบยกเลิกนำเข้า 'พาราควอต' แต่สั่ง สธ.-กษ. ศึกษาใหม่ ยืดเวลาช่วยบริษัทเอกชน

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (Biothai) กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่ยกเลิกการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืช พาราควอต แต่กลับโดยให้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย์ไปศึกษาใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นมติที่ไม่มีประโยชน์อะไร กลับไปยังจุดเดิมที่มีการพูดคุยกันมานานกว่า 1 ปีแล้ว

ขณะที่ผลกระศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขก็ชัดเจนถึงผลกระทบทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากการใช้สาร พาราควอต หรือเกิดการอุบัติเหตุจนต้องสัมผัสสารชนิดนี้ ทางการแพทย์พบว่าผู้ป่วยจากสาเหตุนี้มีอัตราการเสียชีวิต หรือ มีโอกาสตายสูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่ามีอันตรายมาก

นอกจากนี้ในต่างประเทศกว่า 53 ประเทศ ที่ยกเลิกการนำเข้าและห้ามใช้ในประเทศแล้ว โดยล่าสุดประเทศ บราซิล ซึ่งเคยประกาศให้ใช้ได้เฉพาะเครื่องจักรฉีดพ่นเท่านั้น ปัจจุบันบราซิลประกาศห้ามนำเข้าและห้ามใช้ในประเทศแล้ว รวมไปถึงประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนก็ห้ามใช้สารเคมีชนิดนี้เช่นกัน

"มติ ครม.ที่ออกมาเป็นการยืดเวลาชัดเจน เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน เพราะท้ายที่สุดก็โยนให้ ข้าราชการ 3 กระทรวงไปตกลงกันเอง แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่กล้าหาญเพียงพอในการปกป้องชีวิตเกษตรกร และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบอกว่าเป็นรัฐบาล4.0 แต่ให้ประเด็นที่สหประชาชาติ เรียกร้องให้หยุดละเมิดกลับไม่ได้รับความสนใจ"

นายวิฑูรย์ กล่าวต่อว่า ประเด็นเรื่องของการใช้พาราควอตในเชิงสุขภาพได้ข้อยุติมานานแล้ว โดยกระทรวงสาธารณสุข เห็นว่าสารชนิดนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่กระทรวงเกษตรเองก็มีข้อเสนอทางออก แต่กลับโยนกลับไปให้ถกเถียงกันใหม่ จึงเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีความกล้าหาญเพียงพอ จึงขอเรียกร้องประชาชนให้ออกมากดดันหน่วยงานและภาคเอกชนที่จัดจำหน่ายสารเคมีชนิดนี้เพื่อบอกว่า เราไม่ต้องการสารพาราควอต ที่ทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

โดยมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวว่า การให้ยกเลิก การนำเข้าสารพาราควอต ได้สั่งให้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรให้ปรึกษาหารือกันเพราะต้องฟังเสียงจากทุกฝ่าย ทั้งนี้ฝ่ายเกษตรกรเองยังมีปัญหาเรื่องของทางออกในการใช้สารวัชพืชต้องหาสารอื่นทดแทน แต่เรายังไม่สามารถหาสารอื่นทดแทนได้ ขณะเดียวกันต้องหาแนวทางป้องกันสารพาราควอตในการใช้ให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างไร


"ผมห่วงพี่น้องเกษตรกร และผู้บริโภค ก็อยู่ที่ว่าจะใช้สารนี้ได้อย่างไร หากมีความจำเป็นต้องใช้ ซึ่งผมจะหาทางลดการใช้สารเคมีเหล่านี้ได้อย่างไร ถ้าไม่นำเข้าจะใช้วิธีไหนได้บ้าง" นายกรัฐมนตรีกล่าว