ไม่พบผลการค้นหา
ประชากรเด็กเกิดใหม่ในญี่ปุ่นปี 2019 ต่ำกว่า 900,000 คนซึ่งนับเป็นอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกจำนวนประชากรมาตั้งแต่ปี 1899

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการสังคมญี่ปุ่นเปิดเผยว่า เด็กที่เกิดใหม่ในปี 2019 มีประมาณ 864,000 คน ลดลงจากปี 2018 ประมาณ 54,000 คน ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่หลังสงครามโลกก็สูงขึ้นถึง 1,376,000 คน ซึ่งทำให้จำนวนประชากรลดลง 512,000 คน

อัตราเด็กเกิดใหม่ในญี่ปุ่นลดลงต่ำกว่า 1,000,000 คนเป็นครั้งแรกในปี 2016 และ ต่ำกว่า 900,000 คน ในปี 2019 ซึ่งเป็นอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติประชากรญี่ปุ่นครั้งแรกในปี 1899 ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าในปี 2021 อัตราการเกิดของประชากรญี่ปุ่นจะลดลงเหลือประมาณ 860,000 คนเท่านั้น

นอกจากนี้ อัตราการแต่งงานของชาวญี่ปุ่นก็ลดลงประมาณ 3,000 คู่ โดยในปี 2019 มีอัตราการแต่งงานอยู่ที่ 583,000 คู่เท่านั้น ขณะที่ตัวเลขการหย่าร้างก็เพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 - 210,000 คู่

ทั้งนี้ อัตราเฉลี่ยการเกิดของเด็กต่อจำนวนประชากรหญิงญี่ปุ่นก็ลดลงต่ำสุดในปีที่แล้ว โดยอัตราส่วนการเกิดต่อผู้หญิง 1 คนลดลงเหลือเพียง 1.42 คน ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าให้อัตราการเกิดต่อจำนวนผู้หญิงอยู่ที่ 1.8 คนในปี 2025 เพื่อให้อัตราจำนวนประชากรเกิดและประชากรที่เสียชีวิตนั้นสามารถทดแทนกันได้

ในรายงานยังระบุว่า อัตราประชากรหญิงในวัยเจริญพันธุ์ที่ลดลงนั้นก็จะส่งผลต่อจำนวนประชากรที่เกิดลดลงเช่นกัน ปัจจุบันมีจำนวนประชากรหญิงที่อยู่ในช่วงวัย 30 - 39 ปี จำนวน 6.83 ล้านคน ขณะที่ผู้หญิงอายุ 20-29 ปี มีจำนวน 5.77 ล้านคน

ในปี 2005 ประชากรญี่ปุ่นลดลงเป็นครั้งแรกเนื่องจากอัตราการเกิดต่ำกว่าอัตราการตาย และในปี 2006 อัตราการเกิดกลับมาสูงกว่าอัตราการตายรอบหนึ่ง ก่อนที่จำนวนประชากรญี่ปุ่นจะลดลงต่อเนื่องกัน 13 ปี นับตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา เพราะอัตราการเกิดลดลง แต่อัตราการตายเพิ่มขึ้น

ที่มา Straits Times / Kyodo News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง