ไม่พบผลการค้นหา
ประธานสภาฯ รับคำร้อง 'ระวี' พร้อม 106 ชื่อสมาชิกฯ ยื่นตีความกฏหมายเลือกตั้ง ส.ส. สูตรหาร 100 ขัดต่อ รธน. หรือไม่ พร้อมส่งศาล รธน.

วันที่ 31 ส.ค. 2565 ที่อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเข้าชื่อเสนอความเห็นโดย นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ และคณะ จำนวน 106 รายชื่อ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาไป ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

ซึ่งหลังตรวจสอบพบว่า มีรายชื่อที่ไม่ตรงกับที่เคยให้ไว้กับสำนักงานเลขาธิการสภาฯ จำนวน 3 คน จึงต้องมีการยืนยันรายชื่ออีกครั้ง ปรากฏว่ามีรายชื่อทั้งหมดเหลือ 105 คน ซึ่งยังถือว่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132 ประกอบมาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่ 104 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้ลงคำร้องเพื่อส่งหนังสือความเห็นดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อย และจะได้นำส่งในช่วงเย็นของวันเดียวกันนี้ (31 ส.ค.) พร้อมทำหนังสือแจ้งไปยัง นพ.ระวี และคณะ รวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง