ไม่พบผลการค้นหา
พรรคฝ่ายค้านพร้อมอภิปราย ร่างงบประมาณปี 65 ด้าน นพ.ชลน่าน จ่อยื่นขอซักฟอกเซ่นความผิดพลาดรัฐบาล

ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม นี้ เป็นการพิจารณาพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) 2 ฉบับ และในวันที่ 31 พฤษภาคม - วันที่ 2 มิถุนายน จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไว้แล้ว และจากการที่ได้ศึกษาไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เลย และเป็นการจัดการจัดสรรงบประมาณแบบเก่า ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงเป็นอย่างยิ่ง จึงฝากเตือนไปยังรัฐบาลว่า การใช้งบประมาณต้องแก้ปัญหาของประเทศ และควรเรียงลำดับปัญหาว่าอะไรสำคัญที่สุด ส่วนการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมตินั้น ตอนนี้ฝ่ายค้านมีข้อมูลเพียงพอที่จะเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติได้ 

ขณะที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวเพิ่มเติม ว่า การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติ ไม่มีข้อห้ามที่จะทำไม่ได้ แต่การเปิดอภิปรายแล้วประเทศชาติได้อะไร ตนจะเสนอฝ่ายค้านให้ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติ ซึ่งตนมองว่าสมควรที่จะขอเปิดในช่วงนี้มากกว่า เพราะเห็นความล้มเหลวและผิดพลาดบกพร่องอย่างรุนแรง ซึ่งการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจสามารถยื่นได้ปีละ1ครั้ง ซึ่งถ้าหากยื่นขอเปิดในช่วงนี้ อาจจะเห็นปรากฏการณ์พรรคฝ่ายรัฐบาลเห็นด้วยการเรื่องนี้

ด้านนวิโรจน์ ลักขณาดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล กล่าวว่ามีหลายสิ่งที่รัฐบาลสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาได้ ทั้งการกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีน การจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด และการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะสามารถได้รับการรักษาที่ท่วงทันจากยาและเวชภัณฑ์ที่ทางรัฐบาลจัดเตรียมไว้ หากพบว่าประชาชนติดโควิดในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความบกพร่อง ความไม่จริงใจและไม่จงใจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย จนทำให้ประชาชนได้ความเดือดร้อน ก่อนจะตั้งคำถามถึงคลัสเตอร์ติดโควิดในเรือนจำหญิงใน กทม. ที่เชื่อว่าจะเป็นการติดเชื้อมาก่อนระยะหนึ่งแล้ว และเกิดการระบาดในเรือนจำ


ก้าวไกลลุยยื่น ป.ป.ช.ฟันจริยธรรมธรรมนัส

ขณะที่ ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณี พรรคก้าวไกลเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สอบจริยธรรมร้ายแรง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิฉัยให้ ร.อ.ธรรมนัส ไม่ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี แม้จะเคยต้องคำพิพากษาจำคุกในคดีค้ายาเสพติด โดยยืนยันว่าพรรคก้าวไกลปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ได้

เพราะการปล่อยให้รัฐมนตรีที่มีประวัติชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการส่งออกยาเสพติดไปต่างประเทศ และมีคำพิพากษาในต่างประเทศชัดเจนเป็นรัฐมนตรีต่อไปถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะกระทบบรรทัดฐานทางการเมืองและมาตรฐานจริยธรรม ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างร้ายแรง เบื้องต้นได้ร่างคำร้องไว้แล้ว ขณะนี้รอเพียงคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ และรอดูว่าความรับผิดชอบของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นคนแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไร จะยังยินยอมให้เป็นต่อหรือไม่ หากไม่ดำเนินการอะไรเมื่อคำวินิจฉัยกลางศาลรัฐธรรมนูญออกมา พรรคก้าวไกลจะยื่นคำร้องต่อป.ป.ช.ทันที