ไม่พบผลการค้นหา
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยัน 'ธนาธร' สามารถเข้าร่วมงานรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ในวันที่ 24 - 25 พ.ค. ได้ หลังขณะนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. อย่างเป็นทางการ

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ หยุดปฏิบัตหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติว่า ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากศาลรัฐธรรมนูญ และตามขั้นตอนปฏิบัติ นายธนาธร ยังสามารถเข้าร่วมงานรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ในวันที่ 24 พ.ค. ที่ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศได้ เพราะมีสถานะเป็นสมาชิกแห่งสภาผู้แทนราษฎร 

ขณะที่การเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 25 พ.ค. ที่อาคารหอประชุมใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นายธนาธรสามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากนายธนาธรยังไม่ได้กล่าวคำปฏิญาณตน ซึ่งตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่า ส.ส.จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ ต้องกล่าวคำปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อน 

ดังนั้น ในวันที่ 25 พ.ค. เมื่อนายธนาธรกล่าวคำปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาแล้ว จึงต้องออกจากการทำหน้าที่ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว

ขณะที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า นายธนาธรยืนยันจะไปร่วมรัฐพิธีในวันที่ 24 พ.ค. แต่วันที่ 25 พ.ค. ขอพิจารณาอีกครั้ง