ไม่พบผลการค้นหา
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เผยความคืบหน้าผลตรวจสอบโกงเงินคนจน เพิ่มเป็น 56 จังหวัด งบประมาณ 109,299,000 บาท คิดเป็นประมาณ 89 % ของงบฯ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

พ.ท. กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง (12 ก.พ. – 9 เม.ย.2561) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 123,159,000 บาท หลังจากดำเนินการตรวจสอบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 76 ศูนย์ โดยกำหนดเป้าหมายสำหรับศูนย์ที่ได้รับงบประมาณสูงตั้งแต่ 1 ล้านบาทหรือที่ได้รับเบาะแสเป็นเป็นหมายเร่งด่วน จำนวน 37 จังหวัด กรอบระยะเวลา ทั้ง 15 ชุด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และจังหวัดที่เหลือภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม2561

โดยจังหวัดที่ตรวจสอบพบความผิดปกติที่ผ่านมา จำนวน 56 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น เชียงใหม่ บึงกาฬ หนองคาย สุราษฎร์ธานี ตราด น่าน สระแก้ว อุดรธานี สระบุรี อยุธยา กระบี่ ตรัง ร้อยเอ็ด ยะลา พัทลุง ชุมพร สุรินทร์ อ่างทอง พิษณุโลก ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สงขลา นราธิวาส มหาสารคาม ลำพูน นครราชสีมา อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี นครพนม กาฬสินธุ์ พิจิตร ราชบุรี นครปฐม มุกดาหาร ลำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก อุทัยธานี สตูล ลพบุรี หนองบัวลำภู ศรีสะเกษ กำแพงเพชร พังงา สกลนคร จันทบุรี ระนอง เพชรบูรณ์ สมุทรสงคราม

ส่วนจังหวัดในกรอบระยะเวลาเร่งด่วนที่ไม่มีมูลเพียงพอจะเสนอรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วย จังหวัด สิงห์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เนื่องจากพบว่าอาจนำเงินสงเคราะห์ไปใช้ซื้อของที่ราคาแพงผิดปกติ เป็นต้น

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบความผิดปกติ จำนวน 56 จังหวัด งบประมาณ 109,299,000 บาท คิดเป็นประมาณ 89 % ของงบฯ ศูนย์คุ้มครองฯ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง จำนวน 33 จังหวัด แลอยู่ระหว่างหารตรวจสอบ จำนวน 17 จังหวัด คิดเป็นประมาณ 11 % ของงบประมาณศูนย์คุ้มครองฯ โดยกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เม.ย.