ไม่พบผลการค้นหา
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สำราญราษฎร์ เข้าแสดงตัวจับ 'บารมี ชัยรัตน์' หนึ่งในผู้ต้องหาคดีชุมนุมเยาวชนปลดแอก 18 ก.ค.

รวบอีก 1 ราย หลังมีการออกหมายเรียกและหมายจับ ผู้ชุมนุมเวทีเยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ล่าสุดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานผ่านทวิตเตอร์ว่า เวลา 21.36 น. ได้รับแจ้งว่า บารมี ชัยรัตน์ ผู้ประสานงานสมัชชาคนจน หนึ่งในผู้ต้องหาจากกรณีเข้าร่วมชุมนุม #เยาวชนปลดแอก วันที่ 18 ก.ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าแสดงหมายจับหน้าวัดบวรนิเวศ ขณะนี้กำลังจะถูกพาตัวไป สน.สำราญราษฎร์

1. พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) 

2. จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) 

3. ลัลนา สุริโย นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4. ณวรรษ เลี้ยงวัฒนาแอม 

5. ภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์ แกนนำกลุ่มลูกพ่อขุนไม่รับใช้เผด็จการ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และแกนนำกลุ่มเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตย

6. ทัตเทพ เรื่องประไพกิจเสรี แกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอก 

7. อานนท์ นำภา ทนายความสิทธิมนุษยชน 

8. กานต์นิธิ ลิ้มเจริญ แกนนำกลุ่มประชาลาด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

9.ณัฐวุฒิ สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้ปราศรัยบนเวทีประชาชนปลดแอก 

10. นจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน นักกิจกรรมขบวนการประชาธิปไตยใหม่อีสาน 

11. จิรฐิตา ธรรมรักษ์ ประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ศูนย์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

12. กรกช แสงเย็นพันธ์ หรือ ปอ แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง 

13. สุวรรณา ศาลเหล็ก หรือ ลูกตาล แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย 

14. ณัฐพงษ์ ภูแก้ว ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัญชน 

15. สิรินทร์ มุ่งเจริญ หรือ เฟลอ นิสิตคณะอักษรศาสตร์ รองประธานสภานิสิตคนที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แกนนำจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง 

16. เนตรนภา อํานาจส่งเสริม 

17. ธนายุทธ ณ อยุธยา หรือ บุ๊ค แรปเปอร์ ฉายา Elevenfinger 

18. นายบารมี ชัยรัตน์ ผู้ประสานงานสมัชชาคนจน 

19. นายธนชัย เอื้อชา 

20. นายทศพร สินสมบุญ

21. พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟอรั่มเอเชีย (Forum Asia) 

22. ยามารุดดิน ทรงศิริ หรือ ดิน นักศึกษาสาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 23. ชลธิศ โชติสวัสดิ์ หรือ เอฟ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเลขาธิการสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) 

24. ปรัชญา สุรกําจรโรจน์ หรือ อาร์ท ตัวแทนกลุ่ม Rap Against Dictatorship เจ้าของเพลง ประเทศกูมี 

25. เดชาธร บํารุงเมือง หรือ ฮอคกี้ ตัวแทนกลุ่ม Rap Against Dictatorship เจ้าของเพลง ประเทศกูมี

26. ทักษกร มุสิกรักษ์ 

27. กฤษณะ ไก่แก้ว สมาชิกเครือข่ายวิญญูชนผู้ยังได้รับผลกระทบจากเผด็จการ  

28. ธานี สะสม 

29. จักรธร ดาวแย้ม แกนนำพรรคใต้เตียง มธ. นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

30. ภานุมาศ สิงห์พรม นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

31. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โฆษกสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.)

เบื้องต้นได้จับกุมดำเนินคดีแล้ว 3 รายคือ อานนท์ นำภา, ภาณุพงศ์ จาดนอก และ พริษฐ์ ชิวารักษ์ รวมทั้งหมด 7 ข้อหา ประกอบไปด้วย

1. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด อันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี

2. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 ร่วมกันมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง โดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิด โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. พ.ร.บ. โรคติดต่อฯ มาตรา 34 (6) กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

4. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 385 ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของ หรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

5. พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 114 ร่วมกันวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร โทษปรับไม่เกิน 500 บาท

6. พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ มาตรา 4 ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โทษปรับไม่เกิน 200 บาท

7. พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ มาตรา 19 ร่วมกันตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ก่อนหน้านี้ในวันที่ 10-11 ส.ค. บารมีเคยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเคยถูกขับรถเก๋งติดตาม จึงได้เปลี่ยนเส้นทาง แต่รถคันดังกล่าวยังคงตามมา ซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าได้เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ และกำลังถูกคุกคาม

นอกจากนี้ยังมีชายคนหนึ่งขับรถจักรยานยนต์ติดตามจากบ้านไปยังที่ทำงาน จึงได้ให้คนไปสอบถามว่าเป็นใคร ทำไมถึงติดตาม พร้อมถ่ายภาพชายคนดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน แต่ชายที่เฝ้าติดตามก็ไม่ได้ให้คำตอบและได้ขับรถจักรยานตร์หนีไป 

อ่านเพิ่มเติม