ไม่พบผลการค้นหา
บีทีเอส-ซีพี-อิตาเลียนไทย-ยูนิค-เอ็นโค-อิโตชู-ชิโนไฮโดร สนร่วมลงทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซื้อเอกสารร่วมประกวดราคาวันแรก 7 บริษัท

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยรายชื่อผู้ซื้อเอกสาร Request for Proposal (RFP) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ประกอบด้วย

1) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด

3) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

4) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

5) บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo)

6) บริษัท อิโตชู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

7) บริษัท Sino-hydro Corporation Limited

ทั้งนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มีวงเงินลงทุนราว 2.2 แสนล้านบาท ระยะทาง 220 กิโลเมตร รวม 5 สถานี ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรีราชา พัทยาและอู่ตะเภา อัตราความเร็ว 250 ก.ม./ชั่วโมง โดย รฟท.มีกำหนดขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนเป็นเวลา 3 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.- 9 ก.ค. 2561 เวลา 9.00 -12 .00 น. และเวลา 13.00- 15.00 น.

ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ระบุว่า การขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ราคาซองละ 1 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาท)

โดยในวันแรกของการขายซอง (18 มิ.ย.) มีเอกชนสนใจเข้าซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเอกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จำนวน 7 ราย ประกอบไปด้วย 1) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด 3) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  4) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 5) บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) 6) บริษัท อิโตชู คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ 7) บริษัท Sinohydro Corporation Limited

ทั้งนี้ หลังจากทำการขายเอกสารเสร็จสิ้นในวันที่ 9 ก.ค. 2561 จะมีการประชุมชี้แจง จำนวน 2 ครั้ง  ครั้งแรกจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ก.ค. 2561 และครั้งที่สองวันที่ 24 ก.ค. 2561 ณ สโมสรรถไฟชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย

โดย รฟท. จะนำผู้ยื่นข้อเสนอไปดูสถานที่ก่อสร้างของโครงการในวันที่ 24 ก.ค. 2561 และจะเปิดให้มีการส่งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือคำถามเกี่ยวกับเอกสารการคัดเลือกเอกชน ระหว่างวันที่ 10 ก.ค. - 9 ต.ค. 2561 ในเวลาราชการ

สำหรับกำหนดการรับซองข้อเสนอ จะมีขึ้นในวันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหลักประกันซองพร้อมกับซองข้อเสนอ มูลค่า 2,000 ล้านบาท และต้องชำระค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอให้แก่ รฟท. เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท ที่สำนักงานโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงค์ มักกะสัน และผู้ที่ยื่นเสนอผ่านการประเมินข้อเสนอจะต้องวางหลักประกันสัญญาที่ออกโดยธนาคารให้กับ รฟท. ในวันที่เข้าทำสัญญาร่วมทุนเป็นมูลค่า 4,500 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนของเอกชนคู่สัญญา


ข่าวเกี่ยวข้อง :