ไม่พบผลการค้นหา
ครม.เคาะงบกลางปี'61 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ตัดเค้ก 1 แสนล้าน เดินหน้า 3 โครงการ "สร้างอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย-หนุนวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน-ปฏิรูปภาคเกษตรทั้งระบบ" หวังดันเศรษฐกิจฐานรากเฟื่องฟู

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ระบุว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 วงเงินรายจ่ายกลางปี 150,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 100,358 ล้านบาท รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 49,642 ล้านบาท 

โดยค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล แบ่งเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับสวัสดิการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการสร้างโอกาสและอาชีพการจ้างงาน กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย งบประมาณ 35,000 ล้านบาท, โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการเชิงประชาคมวิสาหกิจชุมชนที่สร้างเครือข่ายและการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่ วงเงิน 35,358 ล้านบาท, โครงการพัฒนาและปฏิรูปการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ วงเงิน 30,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2561

พร้อมกันนี้ ครม.ยังเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.4% แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.25 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7% รายจ่ายลงทุน 6.66 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 7.85 หมื่นล้านบาท ซึ่งลดลง 9.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โดยคาดการณ์ปีงบประมาณ 2562 จะมีรายได้สุทธิ 2.25 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% และยังเป็นการจัดทำงบประมาณขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท ด้วยสมมติฐานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ขยายตัวที่ 4.2% อัตราเงินเฟ้อ 2.5%