ไม่พบผลการค้นหา
เครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี มีสำนักงานใหญ่ในอังกฤษ จัดไทยอยู่ในอันดับที่ 15 ในฐานะแหล่งฟอกเงิน-เลี่ยงภาษีของมหาเศรษฐีและผู้ทรงอำนาจทั่วโลก

เครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นองค์กรรณรงค์การปฏิรูปเพื่อสร้างความโปร่งใสทางการเงิน ออกรายงาน ชื่อ ดัชนีการปิดลับทางการเงิน ประจำปี 2018 มีเนื้อหาเป็นการจัดอันดับเขตปกครอง 112 แห่งทั่วโลก

เครือข่ายซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในประเทศอังกฤษแห่งนี้ ระบุว่า ประเทศที่เป็นแหล่งฟอกเงินและหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี 5 อันดับแรกของโลก คือ สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา หมู่เกาะเคย์แมน ฮ่องกง และสิงคโปร์

สำหรับประเทศไทย รายงาน Financial Secrecy Index 2018 จัดไว้ในอันดับที่ 15 ของโลก โดยมีค่าคะแนนด้านการปิดลับทางการเงินเท่ากับ 80 จาก 100 คะแนน (คะแนนยิ่งสูง การปิดลับยิ่งมาก)

ระดับของการปิดลับทางการเงินวัดได้โดยใช้ตัวชี้วัด 4 ด้าน คือ (1) มาตรฐานและความร่วมมือระหว่างประเทศ (2) ความซื่อตรงในการใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการเงินและภาษี (3) ความโปร่งใสของนิติบุคคล และ (4) การจดทะเบียนเจ้าของกิจการ  

ค่าคะแนนของตัวชี้วัดทั้งสี่ด้านได้จากตัวชี้วัดย่อยรวมทั้งสิ้น 20 ตัว ซึ่งปรากฏว่า ประเทศไทยได้คะแนนเต็มร้อยถึง 11 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ คะแนนเต็มร้อย หมายความว่า มีการปิดลับทางการเงินอย่างสูงสุด

ผู้อำนวยการเครือข่าย อเล็กซ์ คอบแฮม กล่าวในการเปิดตัวรายงานฉบับนี้เมื่อวันที่ 30 มกราคม เรียกร้องให้สหประชาชาติจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยความโปร่งใสทางการเงิน เนื่องจากบรรดาประเทศศูนย์กลางการเงินของโลกไม่ยินดีที่จะปฏิรูปโดยสมัครใจ

“รายงานปี 2018 ตอกย้ำให้เห็นว่า ประเทศร่ำรวยและทรงอำนาจยังคงก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่โลก ถ้าเราจะยุติการเลี่ยงภาษี คอร์รัปชั่น การฉ้อโกง และการฟอกเงิน บรรดาศูนย์กลางทางการเงินต้องกวาดบ้านของตัวเอง” คอบแฮมกล่าว.