ไม่พบผลการค้นหา
'เรืองไกร' ส่งหนังสือร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ปม 'พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้าน' ขัดรัฐธรรมนูญ

เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยรักษาชาติ เปิดเผยว่า ตนได้รับเสียงบ่นตัดพ้อและน้อยใจจากประชาชนเรื่องรัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาจากเหตุการณ์โควิด-19 อย่างไม่เท่าเทียมบางคนได้บางคนไม่ได้ทั้งที่ประชาชนล้วนได้รับผลกระทบและเดือดร้อนกันทั้งนั้น 

เรืองไกร กล่าวว่า จากการติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย พอประมวลได้ว่า รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาประชาชนอย่างมีเงื่อนไข โดยเฉพาะในการตรา พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ที่ให้เหตุผลว่าจะนำเงินมาใช้ในสภาวะที่ประชาชนประสบปัญหานั้น มีการกำหนดมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนแบบหลายมาตรฐาน

เรืองไกร กล่าวต่อว่า พ.ร.ก.กู้เงิน เป็นกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญ ม.26 และ ม.27 บัญญัติว่า กฎหมายจะต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป และบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย การเลือกปฏิบัติจะกระทำมิได้ แต่บทบัญญัติของ พ.ร.ก.กู้เงิน ม.5 ม.6 และม.7 มีลักษณะที่อาจขัดรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังเป็นการตรา พ.ร.ก.เพื่อใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่อาจขัด ม.140 ด้วย

เรืองไกร กล่าวตามมาว่า เมื่อบทบัญญัติของ พ.ร.ก. กู้เงินฯ อาจขัดรัฐธรรมนูญ ก็ต้องส่งเรื่องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป

เรืองไกร สรุปว่า เรื่องที่รัฐบาลจ่ายเงินตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ อย่างไม่เท่าเทียม ตนก็เสียสิทธิด้วยเพราะไม่ได้รับเช่นเดียวกับประชาชนอีกหลายล้านคน ตนขอเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล อาสาทำเรื่องนี้ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิประชาชนไว้

ดังนั้น ในวันนี้ตนจึงได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป และหวังอีกด้านหนึ่งว่ารัฐบาลจะแก้ไขเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมต่อไปโดยเร็ว