ไม่พบผลการค้นหา
พนักงานในเครือบริษัทของสายการบินสิงคโปแอร์ไลน์ราว 6,000 คน หยุดงานโดยไม่รับค่าจ้าง หวังช่วยบริษัทฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ขณะที่การให้บริการในปัจจุบันคิดเป็นเพียง 7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19

สำนักข่าว THE STRAITS TIMES รายงานว่า พนักงานจำนวน 6,000 จากทั้งหมด 27,000 คนของกลุ่มบริษัท SIA ซึ่งประกอบไปด้วยสิงคโปร์แอร์ไลน์ สายการพื้นท้องถิ่นซิลก์แอร์ และสายการบินราคาประหยัดนกสกู๊ต ตัดสินใจหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้างในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป เพื่อช่วยเหลือบริษัทในช่วงที่กำลังเผชิญวิกฤตของอุตสาหกรรมการบิน เศรษฐกิจ และโควิด-19

ขณะที่พนักงานพนักงานอีกกว่า 1,700 คน ซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานภาคพื้นดิน นักบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต่างๆ ลงทะเบียนในตำแหน่งอาสาสมัครขององค์กรภายนอกอีกด้วย

โฆษกของ SIA เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาทางบริษัทได้จัดเตรียมตำแหน่งงานชั่วคราวและตำแหน่งงานเสริมไว้รองรับพนักงานแล้ว เช่น หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้แทน ตำแหน่งงานในภาคขนส่งมวลชน สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการสังคม และโรงพยาบาลต่างๆ เป็นต้น ซึ่งบางส่วนก็มีการสมัครเข้าทำงานเป็นอาสาสมัครของหน่วยต่างๆภายในองค์กรเช่นกัน และพนักงานทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน สุขภาพกาย และสุขภาพจิตอีกด้วย 

AFP - Singapore Airlines สิงคโปร์ แอร์ไลน์

การอนุญาตให้พนักงานในเครือบริษัทลาโดยไม่รับค่าจ้างและสามารถหางานเสริมที่อยู่นอกบริษัทต้นสังกัดได้นั้นคือหนึ่งในความพยายามลดต้นทุนของ SIA ซึ่ง Straits Time เข้าใจว่าพนักงานกลุ่มนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ไม่ได้ทำงานตามตารางบินปกตินั้นยังคงได้รับค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ ซึ่งถือเป็นผลกระทบที่หนักมากเพราะอัตราค่าจ้างสำหรับการขึ้นปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละเที่ยวบินนั้นคือรายได้ส่วนใหญ่ของเงินเดือน 

ที่ผ่านมา SIA ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่กลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมการบินที่สามารถเลี่ยงการตัดลดจำนวนพนักงานลงได้ โดยได้รับเงินช่วยเหลือจากทั้งบริษัท Temasek และเงินอุดหนุนช่วยเหลือแรงงานจากภาครัฐของสิงคโปร์ภายใต้โครงการ Jobs Support Scheme แต่ปัจจุบันมีพนักงานจำนวนมากที่ยังไม่สามารถขึ้นปฏิบัติหน้าที่ในสายการบินได้ตามปกติติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว เนื่องจากขณะนี้การให้บริการเที่ยวบินต่างๆคิดเป็นเพียง 7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเมื่อเทียบกับการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบก่อนการระบาดใหญ่ของโควิด-19