ไม่พบผลการค้นหา
เผยเสียงประชาชนส่วนใหญ่ 85.95 % สนใจข่าวปัญหาปากท้อง พร้อมติดตามกระบวนการยุติธรรมคดีทายาทตระกูลดังและข่าวแฟลชม็อบ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ข่าวที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่าง 1,109 คน สำรวจระหว่างวันที่ 27-31 ก.ค. 2563 พบว่า ข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด คือข่าวปากท้องของประชาชน 85.95 % รองลงมาคือ โควิด-19 83.61 % , คดี บอส อยู่วิทยา 77.58 % , การชุมนุมประท้วง 74.72 % และ การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) 66.74 % จะเห็นได้ว่า จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ทำให้สนใจติดตามข่าวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองอย่างมาก 

นอกจากนี้ประชาชนยังให้ความสนใจกับระบบยุติธรรมของไทยที่มีช่องโหว่ให้เห็นว่ามีความสองมาตรฐานเกิดขึ้นในคดีของทายาทตระกูลดัง อีกทั้งข่าวการชุมนุมประท้วงแบบแฟลชม็อบที่ก่อตัวขึ้นเป็นระยะๆ รวมถึงรายชื่อ ครม. ที่ปรับใหม่ จึงเป็นภาพที่สะท้อน ให้เห็นว่าประชาชนยังจับตาดูทิศทางการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด และยังคงเฝ้ารอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาของประชาชนอย่างจริงจัง