ไม่พบผลการค้นหา
ออมสิน-ธอส.-กรุงไทย ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ สูงสุดร้อยละ 0.35 บรรเทาผลกระทบโควิด-19 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับลดร้อยละ 0.10-0.25 ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา (MLR) ปรับลดลงจากร้อยละ 6.375 เป็นร้อยละ 6.275 (ปรับลดร้อยละ 0.10) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับลดลงจากร้อยละ 6.495 เป็นร้อยละ 6.245 (ปรับลดร้อยละ 0.25) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับลดลงจากร้อยละ 6.495 เป็นร้อยละ 6.370 (ปรับลดร้อยละ 0.125) สำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก ปรับลดในอัตราร้อยละ 0.00-0.25

ออมสิน.jpg

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงร้อยละ 0.100-0.350 ต่อปี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าของ ธอส.และสนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลดลงร้อยละ 0.100 ต่อปี จากร้อยละ 6.375 ต่อปี ลดลงเหลือร้อยละ 6.275 ต่อปี

ธอส..jpg

และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้เบิกเกินบัญชี (MOR) ลดลงร้อยละ 0.350 ต่อปี จากร้อยละ 6.500 ต่อปี ลดลงเหลือร้อยละ 6.150 ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) คงไว้ที่ 5.875 % ต่อปี กำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ส่วนธนาคารกรุงไทย ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลงร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 6.62 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลงร้อยละ 0.125 เหลือร้อยละ 6.745 ต่อปี