ไม่พบผลการค้นหา
‘สุวัจน์’ เผยวงประชุมพรรคร่วม รบ. ถก “ดิจิทัลวอลเล็ต” ชี้แจงกระบวนการถูกกฎหมาย จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นทุกด้าน - ยันทุกพรรคสนับสนุน

22 เม.ย. สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า ได้กล่าวถึงการร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรี และพรรคร่วมรัฐบาล เกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ว่า ต้องขอขอบคุณพรรคเพื่อไทย ที่ได้ให้เกียรติเชิญพรรคร่วมรัฐบาล มารับทราบรายละเอียดของหลักการ ของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

สำหรับบรรยากาศในการประชุม มีการหารือกันเป็นไปได้ด้วยดี ได้มีการสอบถามในประเด็นต่างๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนรวมทั้งข้อแนะนำจากองค์กรอิสระต่างๆ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจงและยืนยันกระบวนการและขั้นตอนของการดำเนินการโครงการ ว่าเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ คือ ตัวเลขทางเศรษฐกิจจะดีขึ้น โดยเฉพาะตัวเลขของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ซึ่งตกต่ำมากในขณะนี้ ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 9 ของอาเซียน ซึ่งคาดว่าน่าจะเพิ่มการเติบโตของ GDP ได้อีก

นอกจากนั้น จะเกิดประโยชน์กับการเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนผู้ได้สิทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50 ล้านคนในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีในขณะนี้ รวมทั้งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอีกหลายแสนราย ที่จะได้ประโยชน์จากการค้าขาย ซึ่งโดยภาพรวมของโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจให้กับทุกฝ่าย

สุวัจน์ กล่าวอีกว่า โครงการดิจิทัลวอลเล็ต มีพื้นฐานจากนโยบายของพรรคเพื่อไทย ซึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลผสมจากหลายพรรคการเมือง ฉะนั้นทุกพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลที่ได้เข้าร่วมประชุมและหารือในวันนี้ จึงได้มีโอกาสรับฟังและสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และทุกพรรคก็ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินการโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์โดยส่วนรวมทั้งเศรษฐกิจ พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการ โดยยึดถือความถูกต้อง ตามกระบวนการกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ รวมทั้ง ข้อห่วงใยจากทุกฝ่าย