ไม่พบผลการค้นหา
ส.ส.พรรคก้าวไกล เตรียม 7 คำถามเด็ดซัก กขค. กรณีไฟเขียว ซีพีควบโลตัส ส่อผูกขาดทางการค้า

ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า กมธ.มีมติเชิญบอร์ดแข่งขันทางการค้า (กขค.) มาชี้แจงกรณีอนุญาตให้รวมธุรกิจของกลุ่มซีพีและเทสโก โลตัส โดยทางบอร์ดระบุว่าจะส่งตัวแทนมาชี้แจงแทน ในวันที่ 25 พ.ย. อย่างไรก็ตาม ถึงตอนนี้ทาง กมธ.ยังไม่ได้รับรายงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการพิจารณาที่ได้ขอไป โดยแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ

นอกจากนี้ ศิริกัญญา ยังได้เตรียมคำถามที่คับข้องใจและที่อยากฟังคำตอบจาก กขค. ได้แก่ 

1. ตลาดที่ กขค.พิจารณา คือ ตลาดอะไรกันแน่ สิ่งที่ กขค. เรียกว่า “ตลาดร้านค้าปลีกสมัยใหม่ สินค้าอุปโภคบริโภคประเภทร้านค้าปลีกขนาดเล็ก” ประกอบด้วยผู้เล่นรายใดบ้าง ได้พิจารณาอำนาจเหนือตลาดทั้งตลาดฝั่งผู้บริโภคและฝั่งผู้ผลิตหรือ supplier ด้วยหรือไม่

2. ทำไมคำวินิจฉัยระบุว่า "มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ" แต่กลับบอกว่า “ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคส่วนรวม” บอร์ดได้คำนึงถึงการผูกขาดในเชิงพื้นที่หรือไม่ มีหลายพื้นที่ที่ทั้งจังหวัดมีแค่ห้างแม็คโคร ไม่ก็เทสโก้โลตัส เมื่อควบรวมแล้ว ผู้บริโภคก็ไม่เหลือทางเลือกอื่น

3. เหตุผลในการออกเงื่อนไขทั้ง 7 ข้อ มีวัตุประสงค์อะไร จะเป็นการเยียวยาได้อย่างไร จะสามารถป้องกันการใช้อำนาจเหนือตลาดได้อย่างไร มีกระบวนการบังคับใช้อย่างไรบ้าง มีบทลงโทษหากผิดเงื่อนไขหรือไม่ ตามพรบ.แข่งขันทางการค้า หากไม่ทำตามเงื่อนไขนั้นให้เพิกถอนการอนนุญาตได้เลย แต่บอร์ดจะมีวิธีการตรวจสอบได้อย่างไร

4. เหตุใดจึงเลือกมาตรการเยียวยาที่เป็นเงื่อนไขควบคุมพฤติกรรม แต่ไม่ใช้เงื่อนไขโครงสร้างตลาด เช่น ลดขนาดการควบรวม ห้ามขยายสาขา ลดจำนวนสาขา

5.  ด้วยข้อมูลสนับสนุนชุดเดียวกัน เพราะเหตุใดบอร์ดจึงเสียงแตก และมีคำวินิจฉัยที่แตกต่างออกเป็น 2 ขั้วได้ขนาดนี้ กรรมการเสียงข้างมากอนุญาตแบบมีเงื่อนไขที่เห็นว่าจะควบคุมอำนาจตลาดตรงไหน ส่วนกรรมการเสียงข้างน้อยนั้นไม่นุญาตเลย

6. แนวทางอื่นๆ ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจเหนือตลาดหลังจากมีการควบรวมนอกเหนือไปจากใช้ ม.50

7. แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีกในอนาคต รวมถึงการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. และกฎหมายลูก โดยเฉพาะเรื่องกฎเกณฑ์การมีอำนาจเหนือตลาด กลไกสนับสนุนการฟ้องคดีโดยประชาชนแบบ class action

ศิริกัญญา ยังระบุอีกว่า หากผู้ใดต้องการฝากคำถามนอกจากนี้ สามารถส่งคำถามมาได้ที่เฟซบุ๊ก Sirikanya Tansakun - ศิริกัญญา ตันสกุล และหากขอมติที่ประชุมให้มีการไลฟ์สดได้ ขอให้ติดตามพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ (25 พ.ย.) เวลา 13.00 น.

ทั้งนี้ ศิริกัญญา เคยออกมาแสดงความกังวลถึงมติของบอร์ด กขค. ต่อกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า เงื่อนไขในการควบรวมของบอร์ด กขค. ได้วางเพียงเงื่อนไขเรื่องพฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่และเป็นมาตรการที่เบามากจนไม่รู้สึกว่าจะสามารถป้องกันการใช้อำนาจเหนือตลาดได้จริง 


ทำลายคู่แข่งการค้า

และหากเทียบกับการควบรวมธุรกิจค้าปลีกในประเทศ ที่มีการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าจริงจัง ปกติแล้วจะกำหนดเงื่อนไขโดยมีจุดประสงค์ให้ขนาดของบริษัท เมื่อควบรวมเรียบร้อยแล้วมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป เช่น อาจจะกำหนดเงื่อนไขให้ 'ลดขนาด' ของการควบรวม หรือแม้กระทั่งกำหนดให้ 'ขาย' กิจการบางส่วนออกไปก่อนการควบรวมเพื่อให้เมื่อควบรวมแล้วธุรกิจตลอดสายไม่ได้มีขนาดใหญ่ จนสร้างผลเสียต่อการแข่งขันในตลาดที่ผ่านมาธุรกิจเครือซีพี เป็นทั้งเจ้าของกิจการค้าส่งในธุรกิจแม็คโคร และร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ส่วนล่าสุดที่ควบรวมเข้ามาก็คือเทสโก้โลตัสซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่