ไม่พบผลการค้นหา
ฝ่ายค้านขอนับองค์ประชุม หลังรัฐบาลไม่ยอมถอนรายงานปฏิรูปประเทศ ส่อขัดรัฐธรรมนูญเป็นเหตุให้สภาฯ ล่ม

ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาวาระรับทราบรายงานความคืบหน้า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ช่วงเดือนต.ค. -ธ.ค. ปี 2562 โดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ตั้งข้อสังเกตว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 270 ที่กำหนดให้รายงานแผนการปฏิรูปประเทศทุก 3 เดือน แต่รัฐบาลกลับรายงานการปฏิรูปรอบ เดือน ต.ค.-ธ.ค.ปีที่แล้ว จึงควรถอนวาระออกไปก่อน

ขณะที่นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ก็ตั้งเงื่อนไขว่า หากตัวแทนฝ่ายรัฐบาลไม่ถอนร่างรายงาน ก็ขอให้สั่งนับองค์ประชุม โดยขณะนั้นสมาชิกฝ่ายรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ขณะที่ฝ่ายค้านก็วอร์คเอ้า ไม่ร่วมเสียบบัตรนับองค์ประชุม โดยใช้เวลารวบรวมการประชุมอยู่ประมาณ 15 นาที ทั้ง ส.ส.และรัฐมนตรีที่เป็น ส.ส. ต่างก็มาร่วมเป็นองค์ประชุม

โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้งไปยังสมาชิกที่ไม่ร่วมแสดงตน ให้นั่งประจำที่อย่ายืนเกะกะ แต่สุดท้ายนับองค์ประชุมได้ 226 คน ไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สภาผู้แทนราษฎร จึงไม่สามารถประชุมต่อได้วันนี้