ไม่พบผลการค้นหา
วัดสุทัศนเทพวราราม เชิญศาสนิกชนเที่ยวงาน 'เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์' ประจำปี 2559

วัดสุทัศนเทพวราราม เชิญศาสนิกชนเที่ยวงาน  'เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์' ประจำปี 2559 

ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ประจำปี 2559 วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร กำหนดการเดิมทางวัดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 12 - 17 เม.ย. 59 แต่ทั้งนี้เมื่อท่านเจ้าอาวาส "สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์" (วีระ ภทฺทจารี) มรณภาพ จึงมีการเปลี่ยนแปลงให้ถึงเพียงวันที่ 16 เม.ย. โดยในวันอาทิตย์ที่ 17 เม.ย. จะเป็นการถวายน้ำสรงศพ เวลา 17.00 น. ณ ศาลาเศรษฐีทอง ข้างทิศตะวันตกพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม 

กิจกรรมพิเศษภายในวัด ตลอดการจัดงานปีใหม่ไทย เป็นกิจกรรมที่เน้นการทำบุญ เสริมสร้างความเป็นศิริมงคลและความสุขทางใจตามแบบประเพณีชาวพุทธ ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้

1.ฟังเทศน์มหาชาติทำนองหลวง‬ 13 กัณฑ์ 
2.‎ปิดทองพระประจำวันเกิด‬
3.‎ตักบาตรนพเคราะห์และถวายสังฆทาน‬
‪4. บำเพ็ญกุศลให้บรรพชน‬
‪5.‎สรงน้่ำพระเถระภายในวัด‬ (13 เม.ย.59 ณ ลานพระวิหารหลวง ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8)
‪6. ร่วมฟังสวดนพเคราะห์‬ ณ พระอุโบสถ
‪7.‎ก่อเจดีย์ทรายชิงรางวัล‬

สำหรับท่านที่มีความมีจิตศรัทธาอยากฟังเทศน์มหาชาติชาดก ก็สามารถเข้ารับฟังได้ ณ พระวิหารหลวง ซึ่งวันนี้ (12 เม.ย.) ก็เสร็จสิ้นไปแล้ว 2 กัณฑ์ คือ เทศน์คาถาพัน และ กัณฑ์ทศพร ส่วนกำหนดการในวันต่อไป 13-16 เม.ย. มีดังนี้

วันพุธที่ 13 เม.ย. 59 
เวลา 08.30-09.40 น. ฟังกัณฑ์หิมพานต์ และเวลา 09.50-16.30 น. ฟังทานกัณฑ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 เม.ย.59 
เวลา 13.00-14.30 น. ฟังกัณฑ์วนปเวศน์ และเวลา 15.00-16.30 ฟังกัณฑ์ชูชก

วันศุกร์ที่ 15 เม.ย.59
เวลา 09.00-10.30 ฟังกัณฑ์จุลพน และเวลา 13.00-14.30 ฟังกัณฑ์มหาพล

วันเสาร์ที่ 16 เม.ย. 59
เวลา 09.00-10.00 น. ฟังกัณฑ์กุมาร เวลา 10.00-11.00 น. ฟังกัณฑ์มัทรี เวลา 12.00-13.00 น. ฟังกัณฑ์สักกบรรพ เวลา 13.00-14.00 น. ฟังกัณฑ์มหาราช เวลา 14.00-15.00 ฟังกัณฑ์ฉกษัตริย์ และเวลา 15.00-16.00 น. ฟังนครกัณฑ์

ทั้งนี้ท่านศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธายังสามารถเข้ากราบนมัสการ พระศรีศากยมุนี‬ พระประธานปางมารวิชัย สมัยสุโขทัยหล่อด้วยโลหะสำริด อายุประมาณ 800 ปี ประดิษฐานทับใจกลางกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระวิหารหลวง , ‎พระตรีโลกเชษฐ์‬ พระประธานปางมารวิชัยประจำพระอุโบสถ และพระมหาสาวก 80 องค์ , ‎พระเสฏฐมุนี‬ พระประธานปางมารวิชัย หล่อด้วยกลักฝิ่น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) ที่ประจำศาลาการเปรียญอีกด้วย

 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
182Article
76558Video
0Blog