ไม่พบผลการค้นหา
ธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง "กรุงเทพ-กสิกรไทย-ไทยพาณิชย์-กรุงศรีฯ-ทีเอ็มบีธนชาต" ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงร้อยละ 0.40 มีผลตั้งแต่ 10 เม.ย.นี้ ขานรับนโยบายรัฐ หลัง ธปท.ประกาศปรับลดอัตราเงินนำส่งสมทบกองทุนฟื้นฟูฯ

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 3 ประเภท ลงร้อยละ 0.40 ทั้ง อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา หรือ MLR (Minimum Loan Rate) อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR (Minimum Overdraft Rate) และ อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR จะอยู่ที่อัตราร้อยละ 5.475 ส่วน MOR และ MRR มีอัตราเหลืออยู่ที่ร้อยละ 6.10 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

เพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการและประชาชนลดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของต้นทุนการดำเนินธุรกิจและลดภาระของประชาชน เพื่อเสริมศักยภาพในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ธนาคารไทยพาณิชย์-SCB

ไทยพาณิชย์ลดดอกกู้ทุกประเภท MLR เหลือร้อยละ 5.375 MRR เหลือร้อยละ 6.345

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า เพื่อตอบสนองนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้ประกาศมาตรการปรับลดอัตรานำส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูฯ (Financial Institutions Development Fund: FIDF) ของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารฯ จึงประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเพิ่มเติมร้อยละ 0.40 โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ปรับลดจากร้อยละ 5.775 เป็นร้อยละ 5.375 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ปรับลดลงจากร้อยละ 6.495 เป็นร้อยละ 6.095 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ปรับลดลงจากร้อยละ 6.745 เป็นร้อยละ 6.345 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

กสิกรไทย-ธนาคาร

กสิกรไทย ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเทศ MRR เหลือร้อยละ 6.10

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยพร้อมสนับสนุนกลไกภาครัฐเพื่อช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคาร โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR และ MRR ทันทีอีกร้อยละ 0.40 หลังจากที่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้อัตราดอกเบี้ย MLR ปรับลดมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 5.60 ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR และ MRR ปรับลดมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 6.22 และ ร้อยละ 6.10 ตามลำดับ

โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการอื่น ๆ ที่ธนาคารได้มีการประกาศใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือและลดภาระดอกเบี้ยให้กับลูกค้าของธนาคารอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการช่วยดูแล และประคับประคองลูกค้าของธนาคารให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้

ทั้งนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ ธนาคารปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงเท่านั้น ยังไม่ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงแต่อย่างใด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

บรรยากาศธนาคาร

กรุงศรีลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 0.40

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรุงศรีพร้อมช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคารที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และพร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ โดยประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเพื่อช่วยบรรเทาภาระต้นทุนดอกเบี้ยของลูกค้า หลังจากที่ได้เคยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

โดยกรุงศรีจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR และ MRR เพิ่มเติมร้อยละ 0.40 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate หรือ MLR) ปรับลดลงจากร้อยละ 6.23 เป็น ร้อยละ 5.83
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate หรือ MOR) ปรับลดลงจากร้อยละ 6.70 เป็นร้อยละ 6.30
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate หรือ MRR) ปรับลดลงจากร้อยละ 6.70 เป็น ร้อยละ 6.30

สำหรับ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ที่ธนาคารได้ออกมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนถึงความห่วงใยและมุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันเดินหน้าและผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยใหม่ดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

บรรยากาศธนาคาร

ทีเอ็มบี-ธนชาตขานรับนโยบายรัฐ ปรับลดดอกเบี้ยกู้ทุกประเภทร้อยละ 0.40

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ที่ยังคงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเกิดการชะลอตัว ดังนั้น เพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุนทางการเงินของลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีและลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ ทีเอ็มบีและธนชาต ขอประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR และ MRR ลงร้อยละ 0.40

โดย MLR ปรับลดจากร้อยละ 6.65 เหลือร้อยละ 6.25 ,MOR จากอัตราร้อยละ 6.675 เหลือร้อยละ 6.275 และ MRR จากอัตราร้อยละ 7.03 เหลือร้อยละ 6.63 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ ธนาคารยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการ SME เพิ่มเติม ดังนี้

  • ลูกค้า SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท สามารถพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน ตั้งแต่ เม.ย. - ก.ย. 2563 เพื่อช่วยให้มีสภาพคล่องทางธุรกิจ
  • สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท ทางธนาคารสนับสนุนสินเชื่อใหม่ (soft loan) วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2562 ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 เป็นเวลา 24 เดือน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :