ไม่พบผลการค้นหา
วิป 2 ฝ่าย เคาะพิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 3 ฉบับ รวม พ.ร.ก.ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีก 1 ฉบับ รวม 5 วันรวด ตั้งแต่ 27-31 พ.ค. ได้เวลาอภิปรายฝ่ายละ 20-24 ชม. ตั้งเวลาเริ่ม 9.30 น. เลิกเวลา 20.00 น.

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล แถลงหลังการประชุมร่วมกับวิปฝ่ายค้านและประธานสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมพิจารณาพระราชกำหนด 4 ฉบับ

โดยมีข้อสรุปพิจารณา พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ,พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ,และ พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้พิจารณาพระราชกำหนดทั้ง 3 ฉบับในคราวเดียว เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในทำนองเดียวกัน โดยจะพิจารณาตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. โดยจะเริ่มประชุม 09.30 น. เพื่อเปิดให้สมาชิกได้หารือ และเข้าสู่ระเบียบวาระ 10.30 น. เปิดพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 20.00 น. ของทุกวัน และลงมติภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 พ.ค. และพิจารณา พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลงมติภายในเวลา 20.00 น. รวมระยะเวลาพิจารณา 5 วัน

สำหรับการจัดสรรเวลาอภิปราย ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า ส.ส.ฝ่ายค้านได้เวลาอภิปราย 20 - 24 ชั่วโมง ส่วน ส.ส.รัฐบาลได้เวลาเท่ากัน แต่ต้องจัดสรรเวลาให้กับคณะรัฐมนตรีชี้แจงด้วย ส่วนการประท้วงก็ให้หักตามเวลาแต่ละฝ่ายประท้วง รวมถึงการชี้แจงการประท้วง ก็ให้หักเวลาฝ่ายผู้ชี้แจงเช่นกัน และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา จะมีการเช็คเวลากันทุกวัน 

ส่วนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า จะพิจารณาสัปดาห์ถัดไป และยังไม่มีการพูดคุยว่าจะพิจารณาแบบคณะกรรมาธิการเต็มสภา 3 วาระรวดหรือไม่ ส่วนการควบคุมเสียงภายในพรรคร่วมรัฐบาล ก็จะหารือกันในที่ประชุมวิปรัฐบาลวันจันทร์นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :