ไม่พบผลการค้นหา
สายการบิน แห่ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางภาคอีสาน หลังผู้เดินทางลด เหตุกังวลสถานการณ์โควิด-19

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ส่งผลให้สายการบินต่างๆ เริ่มทยอยประกาศยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมาก โดยเฉพาะสนามบินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากพบว่า มีปริมาณผู้โดยสารลดลง เพราะส่วนใหญ่ไม่กล้าเดินทาง จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งรัฐบาลยังมีการประกาศข้อกำหนดการเดินทางในบางพื้นที่ที่มีความควบคุมการระบาดอีกด้วย

โดยสนามบินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 แห่ง ถูกสายการบินต่างๆทยอยประกาศยกเลิกบางเที่ยวบินประกอบด้วย สนามบินอุดรธานี สายการบินนกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยสมายล์ ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปและกลับ ยังท่าสนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ และนครศรีธรรมราช

ส่วนสนามบินอุบลราชธานี สายการบินไทยเวียตเจ็ท ไทยสมายล์ นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปและกลับ ยังสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

ขณะที่สนามบินขอนแก่น สายการบินไทยเวียตเจ็ท ไทยสมายล์ ไทยไลอ้อนแอร์ ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปและกลับ ยังสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ