ไม่พบผลการค้นหา
ชัชชาติ โพสต์เฟซบุ๊กแนะ กทม.เร่งนำเงิน 'ปลอดภาระผูกพัน' มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถจัดหาวัคซีนให้คนกรุงฯ ทั้งหมดได้ แถมงบยังเหลือ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โพสต์ข้อความผ่านบัญชีเฟซบุ๊ก อย่างเป็นทางการของตนเอง ระบุงบประมาณ 'ปลอดภาระผูกพัน' ของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 มีสูงถึง 53,568 ล้านบาท หากมีการจัดสรรที่ดี สามารถนำเงินส่วนดังกล่าวมาสนับสนุนการจักซื้อวัคซีนให้ประชากรในพื้นที่ได้ครอบคลุมทุกคน

อดีต รมว.คมนาคม อ้างอิง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 หมวดที่ 5 ว่าด้วย 'อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร' ในมาตราที่ 89 ข้อย่อย 16 ซึ่งควบรวมอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 'การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล' ของพลเมืองในพื้นที่ กทม. 

นอกจากนี้ ชัชชาติ เสริมว่า หากไปดูข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกรุงเทพมหานคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 พบว่า กทม.มี 'เงินสะสมปลอดภาระผูกพัน' สูงถึง 53,568 ล้านบาท ซึ่ง ชัชชาติอธิบายว่า เงินส่วนนี้ "จริงๆแล้วก็คือเงินภาษีที่เก็บมาจากประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้"

ด้วยเหตุนี้ หากประเมินตัวเลขประชากรที่อาศัยอยู่ใน กทม.อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของปี 2562 ที่พบว่ามีคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม.ทั้งหมด 5.6 ล้านคน ประกอบกับผู้ที่เข้ามาทำงานเพิ่มอีกราว 2 ล้านคน รวมเป็นตัวเลขพลเมืองกลมๆ ที่ 8 ล้านคน

หากราคาในการจัดซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 เฉลี่ยแล้วตกคนละ 1,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่คำนวณจากการฉีดวัคซีน 2 โดส งบประมาณรวมที่ต้องใช้เพื่อรองรับการจัดหาวัคซีนให้พลเมืองจะใช้เม็ดเงินเพียง 8,000 ล้านบาท เท่านั้น 

ชัชชาติ ปิดท้ายว่า "การสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อปากท้องของประชาชน และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะในเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง มีโอกาสระบาดรุนแรง ท้องถิ่นในหลายแห่งเช่น นนทบุรี แหลมฉบัง ได้มีแนวคิดนี้แล้ว กทม.เองน่าจะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขได้ทันทีเพราะมีความพร้อมมากที่สุด...เวลามีค่าครับ"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง;