ไม่พบผลการค้นหา
ELECT จัดทำเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบการทำงาน และประวัติของผู้แทนที่เลือกเข้าไปทำงานในสภาฯ ในรูปแบบที่ง่ายต่อการค้นหา และเข้าใจง่าย ด้วยความมุ่งมั่นว่า "ข้อมูลและประชาธิปไตยเป็นของเราทุกคน"

ELECT จัดทำเว็บไซต์ชื่อ They Work For Us เพื่อให้ประชาชนได้สามารถเข้าไปตรวจสอบและสืบค้นได้ว่าผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปนั่งในสภาฯ สามารถทำตามที่เคยได้พูดไว้หรือไม่ ซึ่งสิ่งที่ประชาชนทั่วไปทำได้หลังจากนี้ คือการช่วยกันดูว่าผู้แทนที่เข้าไปในสภาฯ พวกเขาเหล่านั้นได้ทำตามที่เคยสัญญากับเราหรือไม่ หรือเขาทำตามหน้าที่ควรทำหรือเปล่า แต่อุปสรรคอย่างหนึ่งที่่ทำให้คนไทยทำสิ่งนี้ได้ยาก คือข้อมูล และแพลตฟอร์มต่างๆ ของรัฐ อยู่ในรูปแบบซับซ้อน กระจัดกระจาย รวมถึงบางส่วนอาจเข้าและใช้งานยากสำหรับคนทั่วไป ทำให้ภาระของการติดตามและตรวจสอบต้องตกอยู่ที่ประชาชนและสื่อมวลชน

24-11-2562 14-39-40.jpg

ELECT จึงตั้งใจพัฒนาแพลตฟอร์ม They Work For Us ที่ทำให้คนทั่วไปรวมถึงสื่อมวลชน สามารถทำความรู้จักและติดตาม "ผู้แทน" ได้ง่ายขึ้น ทำให้รู้จัก และเข้าใจ

โดยในช่วงเริ่มตันเปิดแพลตฟอร์มในเดือน พ.ย. 2562 ELECT ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกรัฐสภาทั้ง ส.ส. และ ส.ว. รวมทั้งคณะรัฐมนตรี ที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายที่มาไว้ที่เดียว พร้อมกับผลการลงมติที่น่าจับตา นับตั้งแต่เปิดประชุมสภามาจนถึงวันที่ 1 พ.ย. 2562 ซึ่งจะมีการอัพเดตข้อมูลเพิ่มเติมเป็นระยะ ภายใต้ "ความเชื่อว่าข้อมูลและประชาธิปไตยเป็นของเราทุกคน"

24-11-2562 14-47-32.jpg

โดยที่มาของข้อมูล ทีมงานได้รวบรวมจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง, รัฐสภา, และรัฐบาลไทย เช่น ect.go.th/ect_th, nacc.go.th/main.php?filename=asset_reveal, และ thaigov.go.th เป็นต้น ซึ่งพบว่า ข้อมูลที่ต้องการใช้งานนั้นไม่มีการจัดโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ไม่ครบถ้วน ไม่อัปเดต กระจัดกระจาย และบางส่วนยังเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ pdf ที่สแกนและอัพโหลดไว้ ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานต่อได้ ซึ่งทาง ELECT ตั้งใจเปิดเป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-ShareAlike License คือสามารถนำไปเผยแพร่และดัดแปลงได้ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน

they work for us.JPG