ไม่พบผลการค้นหา
ครม.อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถไฟระหว่างราชอาณาจักรไทยกับกัมพูชา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนและขนส่งสินค้าระหว่างสองประเทศ

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท และพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากร และถนนเชื่อมต่อกัมพูชา พิธีเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก พิธีลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชจักรกัมพูชา และพิธีส่งมอบรถไฟดีเซลราง 1 ขบวนของไทยให้กับกัมพูชา ในวันจันทร์ที่ 22 เม.ย. นี้ ที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

โดยพิธีลงนามความตกลงดังกล่าวจะมีนายกรัฐมนตรีของทั้งไทยและกัมพูชามาเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำและลงนามร่างความตกลงการเดินทางรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชจักรกัมพูชา ว่าด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายทางรถไฟเมื่อปี 2557 หลังจากฝ่ายไทยและกัมพูชาได้จัดตั้งคณะทำงาน จัดทำร่างคณะทำงานความตกลงเดินรถร่วมระหว่างกันในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา

สำหรับสาระสำคัญการเดินรถไฟระหว่างกันจะครอบคลุมทั้งการโดยสารและการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ และส่งเสริมการเคลื่อนย้ายคน และสินค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่เป็นประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวที่สะดวกต่อการเดินทางไปมาหาสู่ของประชาชนทั้งสองประเทศ