ไม่พบผลการค้นหา
มองโลก มองไทย - การผลิตพลังงานหมุนเวียนยังคงเพิ่มขึ้นในยุคโรคระบาด - Short Clip
มองโลก มองไทย - 10 ปี ‘ความมั่งคั่งไทย’ ลด 10 อันดับ - FULL EP.
มองโลก มองไทย - กระแสการประท้วงในปี 2019-2020 - Short Clip
มองโลก มองไทย - ไทยครองแชมป์จับกุมยาบ้ามากเป็นอันดับ 1 ของโลก  - Short Clip
มองโลก มองไทย - ปัญหาเศรษฐกิจ-การเมือง จุดกระแสชุมนุมประท้วงทั่วโลก - FULL EP.
มองโลก มองไทย - ชาติยุโรปครองแชมป์ความมั่งคั่ง - Short Clip
มองโลก มองไทย - หลายประเทศมุ่งใช้พลังงานสะอาด 100% ส่วนแผนพลังงานไทยใช้ฟอสซิลเพิ่มขึ้น - Short Clip
มองโลก มองไทย - 10 ปี ไทยร่วง 10 อันดับ - Short Clip
มองโลก มองไทย - อินเทอร์เน็ตไทย 2020 'ไม่เสรี' - Short Clip
มองโลก มองไทย - การแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมในไทยถูกปิดกั้น - Short Clip
มองโลก มองไทย - ราคาทุเรียนไทยในอำนาจล้งชาวจีน - Short Clip
มองโลก มองไทย - อำนาจรัฐประหารไทยปิดกั้นการชุมนุม - Short Clip
มองโลก มองไทย - ไทยยังแชมป์ ส่งออกทุเรียนขยายตัว ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด - Short Clip
มองโลก มองไทย - กลุ่มนอร์ดิกครองแชมป์ภาษาอังกฤษ - Short Clip
มองโลก มองไทย - ไทยอันดับ 1 ขนยาเสพติดเข้าญี่ปุ่น - Short Clip
มองโลก มองไทย - อินเดีย - ญี่ปุ่นเน้นช่วยเหลือประชาชนและ SMEs - Short Clip
มองโลก มองไทย - ช่องว่างดิจิทัล ความไม่เท่าเทียมในห้องเรียนออนไลน์ของไทย - Short Clip
มองโลก มองไทย - ‘เป็ดเหลือง’ เรียกรอยยิ้มในสถานการณ์ตึงเครียด - Short Clip
มองโลก มองไทย - นอร์เวย์ มีสัดส่วนประชากรใช้รถไฟฟ้ามากที่สุดในโลก - Short Clip
มองโลก มองไทย - ทุเรียน ผลไม้เศรษฐกิจของอาเซียน - Short Clip
มองโลก มองไทย - อินโดนีเซีย บริโภคทุเรียนมากที่สุดในโลก - Short Clip
Dec 5, 2020 05:28

รายการ มองโลก มองไทย ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2563

ผู้บริโภคทุเรียนอันดับ 1 คืออินโดนีเซีย

จีนไม่ใช่ผู้บริโภคทุเรียนอับดับหนึ่งของโลก ผู้บริโภคทุเรียนอันดับ 1 คืออินโดนีเซีย เพราะมีประชากรถึง 260 ล้านคน และปริมาณการบริโภคต่อคนต่อปีสูงกว่าจีนมาก แต่เนื่องจากอินโดนีเซียผลิตทุเรียนได้จำนวนมาก จึงนำเข้าจากต่างประเทศไม่มากนัก 

อย่างไรก็ตาม ความต้องการบริโภคทุเรียนในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นทุกปี ขอมูลจาก Durian Harvests 2019 “Global Durian Trade and Demand” คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.2572 (ค.ศ.2027) ความต้องการบริโภคทุเรียนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.13 ล้านตัน จากปัจจุบันที่มีอยู่ราว 2 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าในอีก 10 ปีข้างหน้า

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog