ไม่พบผลการค้นหา
ฟังผู้ค้าแจง วาทกรรมฮิต 'ม็อบทำเศรษฐกิจพัง'
Oct 12, 2020 11:39

ผู้เกี่ยวข้องธุรกิจ 3 ประเภท ในเขตพระนคร ไม่โทษการชุมนุม ย้ำรายได้ลดเพราะไม่มีนักท่องเที่ยว ขณะงานวิจัยชี้ปัจจัยการเมืองที่กระทบเศรษฐกิจมีหลากหลาย มากกว่าจะโทษ 'ชุมนุมประท้วง' อย่างเดียว

อ่านต่อ: https://voicetv.co.th/read/3o4txivJG