ไม่พบผลการค้นหา
'งดแจกถุงพลาสติก' เห็นด้วยก็มี-เห็นไม่ดีก็เยอะ
Jan 13, 2020 07:45

ประชาชนมองโครงการงดแจกถุงพลาสติกช่วยสิ่งแวดล้อมได้ บางส่วนกระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับตัว ขณะอีกกลุ่มสะท้อนความรู้สึกถูกผลักภาระ ด้านข้อมูล ทส. สะท้อน ปัญหาใหญ่คือตลาดสดที่รัฐบาลยังไม่ได้เข้าไปดูแล

อ่านต่อ : https://www.voicetv.co.th/read/o69O4dlsR