ไม่พบผลการค้นหา
ปชช.ตุนอาหาร เหตุไม่มั่นใจรัฐบาลคุมโควิด-19 ได้
Mar 23, 2020 08:55

ประชาชนรับตุนสินค้าอุปโภคบริโภค เหตุจากความไม่เชื่อมั่นรัฐบาลดูแลควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้านผู้ผลิต-โมเดิร์นเทรด ยันสินค้ายังเพียงพอต่อความต้องการ บางสินค้ามีสต็อกกว่า 3 เดือน

อ่านต่อ : https://voicetv.co.th/read/e8020KUnC