ไม่พบผลการค้นหา
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พิพากษา 'ไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่' คดีอิลลูมินาติ
Jan 22, 2020 02:03

ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ ผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ คดีที่ นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะผู้ร้อง ร้องขอให้วินิจฉัยการกระทำของผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 หรือไม่?

xx3.jpgxx4.jpgxx5.jpg


Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog