ไม่พบผลการค้นหา
มองโลก มองไทย - ดัชนีนวัตกรรมโลก เวียดนาม แซงประเทศไทย - Short Clip
Nov 27, 2020 10:22

รายการ มองโลก มองไทย ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

การพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มที่ดี โดยในปี 2020 เกาหลีใต้อยู่ในอันดับแรกเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ จีน เวียดนาม อินเดีย และฟิลิปปินส์ มีการพัฒนาที่ดีมากเมื่อเทียบกับทุกประเทศในดัชนีนวัตกรรมโลกVoice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog