ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up News - ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรภายใต้การนำของพรรคประชาชนปฏิรูป - Short clip
Dec 30, 2018 02:00

ไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ชูนโยบายหลักของพรรคยังคงเหมือนเดิม คือ 1.ปฏิรูปเพิ่มอำนาจประชาชนให้มีสภาปฏิรูปตรวจสอบประจำจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย 2.ปฏิรูปคณะสงฆ์ให้อยู่ในพระธรรมวินัย จัดการทรัพย์สินของวัดอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 3.ปฏิรูปพรรคการเมือง นักการเมือง เพื่อให้มี ส.ส.เข้ามาทำหน้าที่ถ่วงดุลตรวจสอบและเลือกนายกฯ โดยระบบคุณธรรม ความสามารถ และยังสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ คนนอก ตามนโยบายเดิม

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog