ไม่พบผลการค้นหา
รถไฟฟ้าในฝันของคนเชียงใหม่
Dec 11, 2017 11:58

Big Story ชุด เนรมิตเชียงใหม่สู่ Smart City ตอนที่ 1 เสนอตอน รถไฟฟ้าในฝันของคนเชียงใหม่ 

แยกศาลเด็ก ขึ้นชื่อเรื่องรถติดมากที่สุดในเมืองเชียงใหม่ เพราะเป็นจุดตัดเข้า-ออกเมืองที่ทุกคนจะต้องผ่าน แม้จะสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกแล้ว แต่กว่าจะผ่านเข้าเมืองได้ ต้องเจอปัญหารถติดที่แยกนี้นานนับชั่วโมง ทางออกคือระบบขนส่งมวลชน

ปี 2559 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก หรือ คจร.ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดทำแผนแม่บทขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ารถไฟฟ้ารางเบา ทางเลือก A วิ่งบนดินและใต้ดิน งบฯก่อสร้าง 106,895 ล้านบาท เป็นสิ่งที่คนในพื้นที่ต้องการ จากการรับฟังความคิดเห็นประชาชน 3 ครั้ง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ส่งแผนแม่บทฯทั้งหมดให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข.นำเข้าสู่ที่ประชุม คจร.ต้นเดือนธันวาคม(2560) ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม.เป็นเจ้าภาพโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างทำร่างเอกสารประกวดราคาว่าจ้างที่ปรึกษาแนวทางร่วมทุน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมปีหน้า (2561) 

รถไฟฟ้าเมืองเชียงใหม่ มี 3 เส้นทาง รวม 36 กิโลเมตร มี 35 สถานี ก่อสร้างสายสีแดงก่อน ต่อมาเป็นสายสีเขียวและสีน้ำเงิน หากเป็นไปตามแผน จะเปิดประมูลรถไฟฟ้าในฝันของคนเชียงใหม่ได้ในปี 2561 เริ่มก่อสร้างในปี 2563 แล้วเสร็จในปี 2566 

หากเชียงใหม่ใช้โมเดลขอนแก่น รัฐร่วมเอกชนลงทุน หรือ PPP คนในพื้นที่เห็นว่านายทุน 2 รายที่เป็นไปได้คือ นายตัน ภาสกรนที แต่ที่เป็นไปได้มากกว่า คือนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เพราะเคยแสดงความสนใจลงทุนในโครงการมูลค่าแสนล้านบาท ทั้งยังมีความได้เปรียบด้านที่ดินจำนวนมากในเชียงใหม่ของเขา ที่อาจจะได้รับประโยชน์จากรถไฟฟ้า และนี่คือที่ดินผืนใหญ่กว่า 100 ไร่ ของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี บนทำเลติดสี่แยกรวมโชคมีไชย ในอนาคตตรงนี้จะกลายเป็นต้นทางสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว เข้าสู่ทางวิ่งใต้ดินที่แยกแม่โจ้ - ตลาดวโรรส-เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ -ห้างเซ็นทรัลฯแอร์พอร์ต สิ้นสุดที่สนามบิน ระยะทางรวม 11 กิโลเมตร 

ปีที่ผ่านมา (2559) จำนวนประชากรตามทะเบียนบ้านในเชียงใหม่อยู่ที่ 1.7 ล้านคน ขณะที่นักท่องเที่ยวเข้าเมืองมากกว่า 10 เท่า อยู่ที่ 9.4 ล้านคน และเพิ่มขึ้นกว่า 10% ทุกปี สร้างรายได้เข้าจังหวัด 88,452 ล้านบาทต่อปี หากพัฒนาเมืองได้ตามทิศทางของอนาคต เชียงใหม่จะกลายเป็นนครแห่งชีวิต เป็นเมืองในฝันที่ทั่วโลกอยากมาเยือน