ไม่พบผลการค้นหา
มองโลก มองไทย - ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ คือ สิทธิมนุษยชน - Short Clip
Apr 17, 2021 05:32

รายการ มองโลก มองไทย ประจำวันที่ 17 เมษายน 2564

ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ คือ สิทธิมนุษยชน

เหตุที่นานาชาติยอมรับหลักการที่ว่า ข้อมูลภาครัฐต้องเปิดเผย ก็เพราะเคารพในหลักสิทธิที่สำคัญข้อหนึ่ง นั่นคือ สิทธิที่จะรู้ (Right to know)

อเมริกาเอาผิดจนท.กั๊กข้อมูล

อังกฤษชั่งน้ำหนัก ‘ประโยชน์สาธารณะ’

ส่วน ไทยแก้กฎหมายข้อมูลขยายรัฐราชการ ?Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog