ไม่พบผลการค้นหา
สุรชาติ ยืนยัน 4 ปีคสช. ปฏิรูป 'ความมั่นคง' มีปัญหา
Jun 19, 2018 02:31

ผู้เชี่ยวชาญด้านความยุทธศาสตร์ และความมั่นคง เร่งให้ไทยผลักดันการปฏิรูปความมั่นคงขนานใหญ่ ไม่จำกัดเฉพาะกองทัพ หรือตำรวจ ยอมรับ การปฏิรูปความมั่นคงในยุคคสช.ไม่ประสบความสำเร็จ ไร้การตรวจสอบ และไม่เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ศาสตราจารย์ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงข้อเสนอการปฏิรูปความมั่นคงในยุค 4 ปีคสช. โดยระบุว่า เท่าที่ประเมินการปฏิรูปงานด้านความมั่นคง สังคมยังให้ความสนใจเฉพาะแค่การปฏิรูปกองทัพ หรือการปฏิรูปตำรวจ ขณะที่ความจริงแล้วโจทย์การปฏิรูปความมั่นคง มีภาพใหญ่กว่านั้น และเป็นพัฒนาการของหลายประเทศในโลก 

ศาสตราจารย์ดร.สุรชาติ ระบุว่า สังคมไทยอาจยังไม่คุ้นชินกับการปฏิรูปความมั่นคง หรือ SSR เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เข้ามาในบ้านเรา ส่วนใหญ่เป็นกระแสด้านเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ปราศจากกระแสโลกาภิวัฒน์ด้านความมั่นคง ทั้งที่หลายประเทศทั่วโลกได้รับ หลังการล่มสลายของระบอบอำนาจนิยมในทวีปยุโรปตะวันออก และปัญหาอำนาจนิยมในแอฟริกา โดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามเย็น ประเทศตะวันตกที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ มักจะมีข้อตกลงให้ประเทศเหล่านี้ปฏิรูปความมั่นคง เช่น ในอินโดนีเซีย หรือฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

นอกจากนี้โจทย์การปฏิรูปความมั่นคงมีความหมายมากกว่าการปฏิรูปกองทัพ และตำรวจ แต่หมายรวมถึงการข่าวกรอง การควบคุมชายแดน ระบบยุติธรรม ศาล อัยการ งานราชทัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งซับซ้อนมาก จนก่อให้เกิดคำถามว่าสังคมจะเดินถึงการปฏิรูปความมั่นคงได้จริงหรือ 

ศาสตราจารย์ดร.สุรชาติ ยังระบุว่า ถ้ามองในกรอบเวทีโลก การปฏิรูปความมั่นคงจะเกิดขึ้น หากการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองจากระบอบอำนาจนิยมสู่ประชาธิปไตยสำเร็จ บริบทเช่นนี้สะท้อนว่าการปฏิรูปประเด็นดังกล่าวในไทยมีปัญหา เช่น สถานการณ์การเมืองไทยขณะนี้ที่รัฐทหารคุมอำนาจ ไร้ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการตรวจสอบ ที่เปิดโอกาสให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วม และปฏิรูปกองทัพ และตำรวจร่วมกัน 

ตัวอย่างที่ชัดคือการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ เราแทบไม่มีโอกาสตรวจสอบ และให้คำตอบกับสังคมว่าสิ่งที่จะซื้อเหมาะสมกับเงื่อนไขของประเทศหรือไม่ ขณะที่การปฏิรูปตำ���วจก็ยังไม่เป็นรูปธรรม รวมถึงกลไกทางรัฐธรรมนูญ และกฎหมายด้านความมั่นคง ที่ยังเป็นปัญหา ซึ่งทำให้โครงสร้างระบบความมั่นคงมีปัญหาเหมือนเดิม ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ปราศจากธรรมาภิบาล และการเคารพนิติรัฐ

อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์สุรชาติ ระบุว่า การปฏิรูปความมั่นคงไม่ได้ทำให้กองทัพอ่อนแอลง ตรงกันข้ามจะทำให้กองทัพเป็นมืออาชีพ และมีขีดความสามารถมากขึ้น และสังคมไทยควรยอมรับความเป็นจริงว่า การรัฐประหารไม่ใช่เงื่อนไขของการปฏิรูป รัฐบาลอำนาจนิยมไม่สามารถปฏิรูปได้ และไม่มีรัฐบาลอำนาจนิยมในประเทศใดในโลกตัดสินใจปฏิรูปตัวเอง 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog