ไม่พบผลการค้นหา
In Her View - เชียงใหม่ เมืองศิลปะระดับโลก - Short Clip
Dec 20, 2017 13:20

การขยายตัวของโรงเรียนวิจิตรศิลป์จากส่วนกลาง การเกิดขึ้นของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนิทรรศการเชียงใหม่จัดวางสังคม พร้อมกับการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ ส่งผลให้เชียงใหม่กลายมาเป็นสถานที่ที่ศิลปินต่างชาติและศิลปินไทยหมุนเวียนมาจัดแสดงงาน และยังเป็นสถานที่ที่ผลิตผลงานของศิลปินไทยไปจัดแสดงผลงานทั่วโลกอีกด้วย

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog