ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up News - 'ทักษิณ' ชวนโลกเที่ยวไทย - Short Clip
Jan 29, 2019 03:01

ทักษิณ ชินวัตร พูดผ่านรายการ Good Monday เชื่อศักยภาพประเทศไทยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปได้ไกลกว่านี้ แต่เรื่องสำคัญคือต้องกระจายรายได้ถึงประชากรทุกระดับ แต่ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พูดผ่านรายการ Good Monday เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวในไทย หลังพบว่าข้อมูลจากรายงานของธนาคารโลกที่ประเมินว่าปี 2028 ประเทศไทยจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 5.9 ล้านล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 28.2 ของจีดีพี หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งปัจจุบันไทยมีรายได้อยู่ประมาณ 3.47 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของจีดีพี 

นอกจากนี้นายทักษิณ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยว่า ในช่วงหลายปีที่มีโอกาสเดินทางบ่อย ประเทศที่ไปส่วนใหญ่อยู่ในสหภาพยุโรป ที่แม้จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดของโลกอยู่แล้ว แต่ทางนั้นก็ไม่ได้อยู่เฉย ต่างปรับยุทธศาสตร์ภาคการท่องเที่ยวโดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถจากทุกภาคส่วน เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์สถานที่เที่ยวอันดับหนึ่งเอาไว้ หรือในดูไบเอง แม้บ้านเมืองจะมีประชากรน้อย แต่เน้นดึงประชากรจากทั่วโลกมาสร้างเศรษฐกิจ จนมีสถิติออกมาว่า คนไปเที่ยวดูไบเฉลี่ยต่อคนใช้เงินมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก

ดังนั้นใน Good Monday ตอนที่ 3 นี้ จึงอยากดึงประเด็นสำคัญคือทำยังไงให้เม็ดเงินจากตรงนี้กระจายไปถึงประชากรทุกระดับ การเพิ่มศักยภาพของสนามบินให้สามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์หลักที่เราต้องให้ความสำคัญ เพื่อที่เราจะเป็น Hub ด้านการบินของภูมิภาค ผมเชื่อว่าเรามีศักยภาพในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มได้อีกมหาศาล แต่ต้องมีการคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบ
Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog