ไม่พบผลการค้นหา
'ภาคภูมิ' ห่วงเงินประกันสังคมหลังจ่ายบำนาญอาจไม่พอ แนะรัฐบาลเร่งปฏิรูป
Dec 9, 2019 17:35

นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ แย้งรัฐบาลไม่มีสิทธิปล่อยกู้เงินกองทุนประกันสังคม ย้ำ ประกันสังคมต้องเป็นอิสระจากรัฐ-ไม่ใช่สถาบันการเงิน ห่วงแนะปฏิรูปให้เป็นอิสระและเพิ่มสิทธิประโยชน์ตอบสนองแรงงาน

อ่านต่อ : http://www.voicetv.co.th/read/3exLvryca