ไม่พบผลการค้นหา
ใบตองแห้งOnAir - ชนชั้นใดแก้ กม.บังคับคดี
Jul 1, 2020 13:57

รายการ ใบตองแห้งOnAir ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ข่าวยึดที่ดิน 4 ไร่ขายทอดตลาดใช้หนี้มือถือแค่ 10,000 กว่าบาท ยึดบ้านไม้สักใช้หนี้ กยศ.แค่หมื่นกว่าบาท ไม่ใช่เพียงดรามาซึ่งที่ไร้ที่มาที่ไป

นี่เป็นผลของแก้ไขกฎหมายบังคับคดี พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 ผลงานของ สนช. ในยุครัฐประหาร ซึ่งเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่บังคับคดีในการยึดทรัพย์ขายทอดตลาด โดยไม่ต้องขออำนาจศาล ลูกหนี้ไม่สามารถคัดค้าน และแม้ขายได้ราคาต่ำมาก ราคาไม่เป็นธรรม ก็ไม่สามารถร้องเพิกถอนได้ เช่นกรณีหนี้มือถือ ถูกขายที่ดินไปราคา 500,000 บาท เมื่อขอซื้อคืน ก็จะเอา 1.6 ล้านบาท

กฎหมายฉบับนี้ เมื่อออกมาบังคับใช้ อธิบดีกรมบังคับคดีให้ข่าวสื่อแค่ด้านดีว่า ห้ามอายัดเงินเดือนลูกหนี้ถ้ามีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท แต่เมื่อดูข่าวอีกด้านหนึ่ง บรรดาธนาคารพาณิชย์ต่างตีปีกดีอกดีใจ จะได้บังคับขายทรัพย์สินลูกหนี้ที่มีค้างอยู่ถึง 200,000 ล้าน

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog