ไม่พบผลการค้นหา
สุมหัวคิด - “รายได้พื้นฐานถ้วนหน้า” ไม่ให้คนต้องจนจากวิกฤต - Short Clip
Feb 19, 2021 14:04

รายการ สุมหัวคิด ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

“Universal Basic Income-UBI” หรือ “นโยบายรายได้พื้นฐานถ้วนหน้า” กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดไปทั่วโลก ที่หลายประเทศต้องใช้วิธีการแจกเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนของตนเองในช่วงการล็อกดาวน์กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งไปสอดคล้องแนวทางการให้เงินรายเดือนแก่ประชาชนทุกคน โดยไม่มีเงื่อนไข โดยเงินก้อนนี้มีค่าสูงกว่าเส้นความยากจนหรือระดับรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพในประเทศนั้นๆ ทำให้คนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่ไม่มากพอที่จะทำให้รวยโดยไม่ต้องทำงาน ซึ่งแนวคิดดังกล่าว กำลังถูกพรรคการเมืองบางพรรคนำมาศึกษา และมีความเป็นไปได้ที่จะถูกใช้ในการหาเสียงในโอกาสต่อไปVoice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog