ไม่พบผลการค้นหา
มองโลก มองไทย - 'จีน' ครองอันดับ 1 สังคมไร้เงินสด - Short Clip
Jul 12, 2020 05:33

รายการ มองโลก มองไทย ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ในปี 2017 มีชาวจีนมากกว่า 3 ใน 4 ใช้การชำระเงินแบบดิจิทัล และมีจำนวนผู้ใช้บริการดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในปีเดียวกัน 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog