ไม่พบผลการค้นหา
นโยบายพรรคการเมือง INTELLIGENCE VOTE 2011 (ตอนที่ 3)
Jul 1, 2011 12:52

 

INTELLIGENCE  VOTE 2011  ตลอดเดือนมิถุนายน  กับทุกนโยบายของพรรคการเมือง ที่อาสาเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเมือง นโยบายพรรคไหนจะตรงใจ  และสามารถทำได้จริง ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเป็นผู้ตัดสิน ในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้  

รายการ  INTELLIGENCE  รวบรวมบทสัมภาษณ์ ตลอดเดือนมิถุนายน ไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสิน เลือกคนที่ท่านคิดว่าสามารถเข้ามาทำประโยชน์ให้กับประเทศได้  และเลือกพรรคที่มีนโยบายที่ทำได้จริง  เห็นแก่ประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ 

ในตอนที่ 3 มีนโยบายสำคัญดังนี้

- นโยบายพรรคการเมืองกับระบบการศึกษาไทย

- มาตรการภาษี...ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม?

- หลักประกันสุขภาพ...สิทธิพื้นฐานของประชาชน

- ปฏิรูปที่ดิน...กว่าคนจนจะถึงฝั่งฝัน?

- การบริหารจัดการน้ำ  แก้วิกฤติอย่างยั่งยืน

- ถอนหมุดความขัดแย้ง  “ไทย-กัมพูชา”

 

Produced by VoiceTV

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog