ไม่พบผลการค้นหา
นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ยันสภาคัดกรองเข้มข้นป้องกันโควิด-19 แจงบุตรสาว ส.ส.ขอนแก่น พท.ตรวจวัดไข้ซ้ำ 2 ครั้งในสภา พบอุณหภูมิยังปกติ ไม่มีไข้ หลังตรวจครั้งแรกพบ 37.5 องศาฯ

วันที่ 3 ก.ค. ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อช่วงเช้าวันนี้ ว่าได้มีผู้ที่อุณหภูมิสูงเกินกว่ากำหนดเข้ามาภายในอาคารรัฐสภาว่า การคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายนั้นได้ถือเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมควบคุมโรคติดต่อแนะนำคือ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้ส่งพบแพทย์และไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผู้ที่ตกเป็นข่าว คือ น.ส.อาทิตยา พงษ์สมบัติ บุตรสาวของ นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะ กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งปัจจุบัน น.ส.อาทิตยา ทำหน้าที่เลขานุการคณะ กมธ.ดังกล่าว

จากการตรวจวัดอุณหภูมิ น.ส.อาทิตยา ในครั้งแรกพบว่ามีอุณหภูมิ 37.6 องศาเซลเซียส ซึ่งทางสภาได้ทำการตรวจวัดอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่าในการคัดกรองด้วยเครื่องสแกนอุณหภูมินั้นอาจได้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นจริง อาทิ อุณหภูมิสูงขึ้นจากกรณีที่ตากแดดมานานหรือมีการอบตัวอยู่ในสถานที่ร้อน ๆ และเมื่อได้ทำการตรวจวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีอุณหภูมิ 36.4 และ 36.1 องศาเซลเซียส ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงอนุญาตให้เข้าอาคารได้ รวมทั้งยังได้ซักถามประวัติพบว่า น.ส.อาทิตยา ไม่มีประวัติการเป็นไข้ ไม่มีอาการผิดปกติ เจ็บคอ ไอ หรืออาการที่รับกลิ่นไม่ได้แต่อย่างใด

นพ.สุกิจ ระบุว่า สำหรับการคัดกรองอุณหภูมินั้น รัฐสภาได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 2563 และเมื่อย้ายที่ทำการมายังอาคารรัฐสภาแห่งนี้ก็ยังคงปฏิบัติเช่นเดิมและได้เพิ่มมาตรการต่างๆ ที่เข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า รัฐสภามีมาตรการคัดกรองที่ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอน และยังคงดำเนินมาตรการที่เข้มข้นต่อไปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สุกิจ สภา  ป่วยไข้ เพื่อไทย _๒๐๐๗๐๓.jpg